1182
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1182
Fortsatt nedgang i sykefraværet
statistikk
2005-09-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i sykefraværet

Sykefraværet i Norge fortsetter å synke. Nedgangen skyldes i større grad at fraværene blir kortere enn at de blir færre. Sykefraværsprosenten gikk ned fra 7,2 i 2. kvartal 2004 til 6,3 i 2. kvartal 2005.

Det legemeldte fraværet gikk ned fra 6,5 til 5,5 prosent og det egenmeldte gikk opp fra 0,7 til 0,8 prosent. Om vi justerer for at påsken falt i 1. kvartal i år mot 2. kvartal i fjor, ville nedgangen vært ca. 0,1 prosentpoeng lavere. For kvinner gikk sykefraværet ned med 1,1 prosentpoeng, for menn ble det redusert med 0,7 prosentpoeng.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2005

Nedgangen fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 var på 12 prosent. Det totale fraværet gikk ned med 10 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2001 da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.

Færre lange fravær

Av det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2005 kan 30,2 prosent tilskrives fravær som varte gjennom hele kvartalet. Dette er en nedgang fra 35,6 prosent i 2. kvartal 2004. Egenmeldt sykefravær utgjorde 12,7 prosent av alt fravær i 2. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 9,7 prosent i samme kvartal i fjor. Sykefraværsdagsverk som andel av avtalte dagsverk (sykefraværsprosenten) gikk kraftigere ned enn antall sykemeldte arbeidstakere som andel av alle arbeidstakere. Dette tyder på at nedgangen i sykefraværet i større grad skyldes at fraværene blir kortere enn at de blir færre.

Nedgang i alle næringer

Nedgangen er, som i forrige kvartal, størst i bygge- og anleggsvirksomhet. Også industri og bergverksdrift og transport og kommunikasjon hadde relativt stor nedgang. I bygge- og anleggsvirksomhet gikk fraværet ned fra 7,3 til 6,1 prosent, i industri og bergverksdrift fra 7,2 til 6,0 prosent. Offentlig administrasjon og undervisning hadde lavest nedgang i sykefraværet.

Størst nedgang i Østfold og Finnmark Finnmárku

Også dette kvartalet er nedgangen størst i Østfold med 1,4 prosentpoeng. Finnmark Finnmárku har også stor nedgang med 1,3 prosentpoeng. Minst nedgang er det i Rogaland med 0,6 prosentpoeng. Nivået på sykefraværet er lavest i Rogaland med 4,9 prosent og høyest i Finnmark Finnmárku med 8,2 prosent.

Nedgang i alle sektorene

I kommunal forvaltning gikk sykefraværet ned fra 8,8 til 7,9 prosent fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. I samme tidsrom gikk sykefraværet ned fra 6,8 til 5,9 prosent i privat sektor/offentlig næringsvirksomhet og 6,6 til 6,0 prosent i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene).

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder. Omtalen av sykefraværet etter alder gjelder derfor bare legemeldt sykefravær.

Nedgang i alle aldersgruppene

Sykefraværet gikk ned i alle aldergruppene. For kvinner var den prosentvise nedgangen størst i aldersgruppa 60-64 år, mens aldersgruppa 30-34 år hadde svakest nedgang. For menn var det derimot størst nedgang i aldergruppa 30-34 år og minst nedgang i 20-24 år.

Statistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV). Kontaktpersoner i RTV er:

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB