1154
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1154
Økt sykefravær i kriserammede næringer
statistikk
2009-03-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt sykefravær i kriserammede næringer

Næringer særlig påvirket av finanskrisen har fått en viss vekst i sykefraværet fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Det samlede sykefraværet viste derimot bare en beskjeden vekst, fra 6,9 til 7,0 prosent.

Veksten i sykefraværet var sterkest innenfor næringer som bygge- og anleggsvirksomhet, produksjon av metallvarer og deler til motorkjøretøyer, salg av motorkjøretøy og visse forretningstjenester. Mens det samlede sykefraværet vokste med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008, var veksten i disse næringene på godt over 5 prosent. Mange av disse bedriftene var i 4. kvartal 2008 inne i en periode med permitteringer/oppsigelser eller varsler om dette.

For næringer dominert av offentlig sektor, var det bare små endringer i sykefraværet det siste året.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2008

Økning i privat sektor

Sykefraværet steg med 3,3 prosent i privat sektor fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) og kommunal forvaltning hadde en nedgang på henholdsvis 1,2 og 0,8 prosent.

Vekst for menn

Menn har en større andel sysselsatt i privat sektor enn kvinner, og særlig i næringer påvirket av finanskrisen. Det var særlig det legemeldte sykefraværet for menn som bidro til økningen i det totale sykefraværet.. Det egenmeldte sykefraværet for menn gikk også opp, med 1,7 prosent.

Fortsatt var nivået på sykefraværet for menn lavere enn for kvinner, henholdsvis 5,5 og 8,8 prosent.

Redusert sykefravær i to av de tre nordligste fylkene

Fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008, gikk sykefraværet klart ned i Finmark, med 7,1 prosent, mens det i Nordland og Hedmark gikk ned med 2,7 prosent. Sterkest vekst hadde Aust-Agder, med 9,6 prosent, og Sør-Trøndelag, med 6,6 prosent.

Rogaland hadde fortsatt det laveste nivået på sykefraværet, med 5,9 prosent. Finnmark hadde på den andre siden det høyeste, med 8,8 prosent.

Noe høyere andel lange sykefravær

Andelen av totalfraværet som varte i mer enn 31 dager i løpet av kvartalet, gikk opp fra 60 prosent til 60,6 prosent fra 4. kvartal 2007 til samme kvartal i 2008. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet økte her fra 14,8 til 14,9 prosent.

Lavere fravær blant eldre kvinner

Det legemeldte sykefraværet for kvinner i aldersgruppene 55-59 år og 50-54 år gikk ned med henholdsvis 3,9 og 2,9 prosent. For kvinner 20-44 år var det derimot vekst i sykefraværet. Denne økningen var sterkest blant 35-39-åringene, med 3,4 prosent.

Det legemeldte sykefraværet for menn økte, og sterkest vekst hadde 25-29-åringene, med 6,1 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Teknisk informasjon

Endringsprosenter :

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med en desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

 

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Statistikken lages i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kontaktperson i direktoratet er:

Tabeller:

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB