1166
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1166
Sykefraværet noe ned
statistikk
2007-09-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværet noe ned

Det totale sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,5 prosent fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Dette tilsvarer en nedgang på 2,7 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2007

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 5,8 til 5,7 prosent, mens det egenmeldte holdt seg uendret med 0,8 prosent. For menn gikk fraværet ned med 3,9 prosent, mens det for kvinner gikk ned med 1,5 prosent.

Sykefraværet i 2. kvartal 2007 var 7,6 prosent lavere enn i 2. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.

Sykefraværet ned i nesten alle hovednæringer

Blant de større næringene var nedgangen siste år sterkest i offentlig administrasjon med 4,8 prosent. I tillegg gikk transport og kommunikasjon ned med 4,7 prosent. Finansiell tjenesteyting og forsikring var eneste næring med om lag uendret sykefravær. Dette er på den annen side hovednæringen med lavest nivå på sykefraværet.

Nedgang i de fleste fylker

13 fylker hadde nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Sogn og Fjordane hadde sterkest nedgang med 5,2 prosent, fulgt av Hedmark som gikk ned med 5,1 prosent. I seks fylker var sykefraværet omtrent uendret.

Nivået på sykefraværet var høyest i Finnmark med 8,9 prosent. Rogaland lå lavest med 5,1 prosent.

Stabil andel lange sykefravær

Andelen legemeldt sykefravær som varte i mer enn 31 dager i løpet av kvartalet holdt seg uendret fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 med 63,5 prosent. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet holdt seg også uendret med 11,6 prosent.

Nedgang i samtlige sektorer

Privat sektor hadde den største nedgangen i sykefraværet med 2,9 prosent, fulgt av kommunal sektor som gikk ned med på 2,4 prosent. Sykefraværet innenfor statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk ned med 1,4 prosent.

Innenfor statlig forvaltning gikk sykefraværet mest ned i offentlig administrasjon med 2,7 prosent. Undervisningsnæringen gikk ned med 1,9 prosent og helseforetakene hadde en nedgang på 0,7 prosent. Innenfor kommunal forvaltning hadde offentlig administrasjon sterkest nedgang med 6,3 prosent.

Nivået på sykefraværet var høyest i kommunal forvaltning med 8,2 prosent, mens privat sektor lå lavest med 6 prosent.

Fortsatt nedgang i de fleste aldersgrupper

Med unntak av de yngste aldersgruppene 16-24 år gikk sykefraværet ned. Av de største aldersgruppene hadde 55-59-åringene sterkest nedgang med 5,8 prosent og 60-64-åringene med 4,9 prosent.

For kvinnene gikk aldersgruppen 55-59 år mest ned med 5,6 prosent, mens for menn var det aldersgruppen 35-39 år som hadde størst nedgang med 6,7 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder. Omtalen av sykefraværet etter alder gjelder derfor bare legemeldt sykefravær.

Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk. Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende.

Statistikken lages i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kontaktperson i direktoratet er:

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB