1202
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1202
Sykefraværet økte til 7,8 prosent
statistikk
2003-04-07T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværet økte til 7,8 prosent

Det totale sykefraværet, målt i prosent av avtalte dagsverk, viste en økning fra 7,5 i 4. kvartal 2001 til 7,8 i 4. kvartal 2002. Årsveksten har ligget stabilt på 0,3 prosentpoeng fra og med 2. kvartal 2002 etter en noe høyere vekst i kvartalene før.

Det totale sykefraværet består av egenmeldt og legemeldt fravær. Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 økte både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet med 0,2 prosentpoeng når tallene avrundes. Summerer man dette, med tall som ikke er avrundet, blir veksten i det totale sykefraværet på 0,3 prosentpoeng.

Gjennom 2002 har det legemeldte fraværet vist en fallende årsvekst, mens det egenmeldte fraværet har vist en økning. Til sammen har dette gitt en stabil årsvekst i det totale sykefraværet. Noe av vridningen fra legemeldt til egenmeldt fravær kan skyldes at en økende andel arbeidstakere har fått mulighet til å bruke utvidet egenmeldingsperiode.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2002

Økning i bygg og anlegg, ingen økning i helse- og sosialtjenester

Økningen i det samlede sykefraværet var sterkest innen bygg og anlegg, forretningstjenester og kraft- og vannforsyning mellom 4. kvartal 2001 og 4. kvartal 2002.

For helse- og sosialtjenester og finanstjenester lå det samlede sykefraværet i 4. kvartal 2002 på samme nivå som i 4. kvartal 2001.

Lavere vekst for kvinner

For menn har årsveksten i det samlede sykefraværet økt fra 2. kvartal til 4. kvartal 2002, mens den for kvinnene har ligget stabilt. Fortsatt var imidlertid sykefraværet for kvinner høyere enn for menn med henholdsvis 9,5 og 6,5 prosent. Vridningen fra legemeldt til egenmeldt fravær synes å ha vært noe sterkere for kvinner enn for menn, slik at kvinner ender opp med en sterkere vekst i egenmeldt sykefravær enn menn. For kvinner utgjorde tapte dagsverk på grunn av egenmeldte sykefravær 1,1 prosent av alle avtalte dagsverk i 4. kvartal 2002. Tilsvarende tall for menn var 0,9 prosent.

Tidligere publiserte tall

Tall for legemeldt sykefravær for 4. kvartal 2002 ble frigitt for første gang 13. mars i år. Bakgrunnen for dette er at statistikk for det legemeldte fraværet har kortere produksjonstid enn det egenmeldte, som baserer seg på en utvalgsundersøkelse. Fordi statistikken over legemeldt sykefravær er en individbasert totaltelling, kan den fordeles etter flere variabler, så som alder og bosted , og gi tall med finere næringsfordeling enn hva som er tilfelle for statistikken over det egenmeldte og dermed det totale fraværet.

Sykefraværsstatistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB