1188
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1188
Markert nedgang i sykefraværet
statistikk
2004-12-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 8,1 til 6,5 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 7,4 til 5,7 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet var uforandret på 0,7 prosent.

For menn gikk sykefraværet ned fra 6,9 til 5,4 prosent og for kvinner fra 9,7 til 7,8 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004.

Jevnført med 3. kvartal 2000 er nå sykefraværsprosenten redusert med 8,9.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2004

Nedgang i alle næringer

Blant hovednæringene var det størst nedgang i sykefraværet i bygg og anlegg, industri, helse og sosial samt transport og kommunikasjon. Bygg og anlegg og industri var også de hovednæringer som hadde størst nedgang forrige kvartal.

Nedgangen var minst i finansiell tjenesteyting og undervisning. Dette er næringer med relativt lavt sykefravær i utgangpunktet.

Sektor

Sykefraværet har gått ned i alle sektorer, og nedgangen er minst i statlig forvaltning. Statlig forvatning hadde imidlertid fortsatt lavest nivå på sykefraværet. Kommunal forvaltning har det klart høyeste sykefraværet. Variasjonen i sykefravær mellom sektorene vil henge sammen med forskjeller i næringssammensetning.

Økt andel egenmeldt fravær, lavere andel lange legemeldte fravær

Det egenmeldte fraværet utgjorde 11,1 prosent av det totale fraværet i 3. kvartal 2004. Selv om nivået er uendret, er dette den høyeste andelen egenmeldt fravær i 3. kvartal siden statistikken startet i 2000.

Den videre omtalen av sykefraværet gjelder bare legemeldt sykefravær. For det egenmeldte sykefraværet foreligger bare informasjon om nærings- og kjønnsfordeling. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 prosent av det totale sykefraværet.

Nedgang i alle aldersgrupper

Det var nedgang i sykefraværet i alle aldersgrupper for både kvinner og menn. For menn var nedgangen størst i de eldre aldersgrupper. Alle størst nedgang hadde gruppen 60-64 år, med 2,1 prosentpoeng.

Også blant kvinner var det størst nedgang i de eldste aldersgruppene, men utviklingen for gruppen 30-34 år bekreftes fra forrige kvartal, med en sterk nedgang i sykefraværet. Dette er i utgangspunktet en aldersgruppe som peker seg ut med høyt sykefravær blant kvinner.

Nedgang i alle fylker

Det var igjen nedgang i det legemeldte sykefraværet i alle fylker. Størst nedgang var det i Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Finnmark var likevel fortsatt det fylket med høyest sykefravær med 6,9 prosent, og Rogaland lå fortsatt lavest med 4,3 prosent.

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB