1186
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1186
Kraftig nedgang i sykefraværet
statistikk
2005-03-17T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 8,5 til 6,4 prosent fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Det legemeldte fraværet gikk ned fra 7,4 til 5,5 prosent, mens det egenmeldte var 1,0 prosent begge kvartal. Dette viser nye tall fra den sentrale sykefraværsstatistikken.

For kvinner gikk sykefraværet ned med 2,4 prosentpoeng, for menn ble det redusert med 1,7 prosentpoeng. Fordi kvinner har et høyere nivå på sykefraværet, var likevel nedgangen relativt sett like sterk for kvinner og menn.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2004

Den prosentvise nedgangen fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 var 25 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått, var den prosentvise nedgangen på 15 prosent.

Nedgang i alle næringer

Størst nedgang har det vært innenfor industri og bergverksdrift, fra 8,7 til 6,3 prosent, og i bygg og anlegg, fra 8,9 til 6,5 prosent. Disse næringene hadde stor nedgang også forrige kvartal. I helse- og sosialtjenester gikk fraværet ned fra 11,1 til 8,5 prosent. Dette er en kraftig nedgang i prosentpoeng, men mindre enn gjennomsnittet hvis vi tar det høye sykefraværsnivået i næringen med i betraktning. Nedgangen var minst i finansiell tjenesteyting, fra 6,2 til 4,8 prosent, og i undervisning, fra 7,9 til 6,3 prosent.

Sterkest nedgang i Østfold og Finnmark Finnmárku

Sykefraværet fordelt etter arbeidssted gikk ned i alle fylker fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Størst nedgang i prosentpoeng er det i Østfold og Finnmark Finnmárku. Begge disse fylkene har en nedgang på 2,8 prosentpoeng når en ser egenmeldt- og legemeldt fravær under ett. Finnmark Finnmárku er likevel det fylket som har høyest sykefravær, med 8,0 prosent. Lavest er nivået i Rogaland med 5,1 prosent. Lavest nedgang var det i Oslo med 1,5 prosentpoeng, fra 7,6 til 6,2 prosent.

Nedgang i alle sektorer

Sykefraværet gikk ned i alle sektorer. Størst nedgang var det i kommunal forvaltning, fra 10,0 til 7,7 prosent. Sykefraværet gikk minst ned i statlig forvaltning, fra 7,6 til 6,1 prosent.

Færre lange fravær

Det legemeldte sykefraværet har gått kraftigere ned enn det egenmeldte. Dette førte til at det legemeldte fraværets andel av det totale fraværet minket fra 88,1 til 85,5 prosent fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Andelen legemeldt fravær som varte gjennom hele kvartalet gikk ned fra 34,0 prosent i 4. kvartal 2003 til 30,3 prosent i 4. kvartal 2004.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder. Omtalen av sykefraværet etter alder gjelder derfor bare legemeldt sykefravær.

Nedgang i alle aldersgrupper

Alle aldersgrupper har nedgang i sykefraværet. For menn er det stor nedgang i alle aldersgrupper fra 20-65 år. For kvinner er det også stor nedgang i alle aldersgrupper, men nedgangen er noe mindre i aldersgruppen 25-34 år.

Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av sykdom i prosent av avtalte dagsverk.

Statistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV). Kontaktpersoner i RTV er:

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB