153964
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
153964
Stabilt sykefravær
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 1. kvartal 2014. Det er på samme nivå som i 4. kvartal 2013.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
1. kvartal 2014Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,460,5
Egenmeldt0,992,8
Legemeldt5,470,1
Menn
Egenmeldt og legemeldt5,010,6
Egenmeldt0,873,2
Legemeldt4,130,1
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,290,4
Egenmeldt1,142,3
Legemeldt7,140,1

Detaljerte endringstall viser at det egenmeldte sykefraværet økte med 2,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, mens det legemeldte gikk marginalt opp med 0,1 prosent. Sykefraværet for menn steg 0,6 prosent, mens økningen for kvinner utgjorde 0,4 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 10,4 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarene i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajusterte. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Sykefraværet var på 6,7 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er en nedgang på 6,7 prosent fra året før. Det egenmeldte sykefraværet sank med 9,0 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk ned 6,2 prosent.

Nedgang både for kvinner og menn siste år

Sykefraværet for menn gikk ned fra 5,7 til 5,2 prosent, mens kvinnenes fravær gikk ned fra 9,2 til 8,6 prosent. Dette utgjør en nedgang på henholdsvis 7,8 og 5,7 prosent.

Nedgang i alle sektorer

Fraværet i samtlige sektorer gikk ned fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Sykefraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk mest ned, med 8,5 prosent. I kommunal forvaltning og privat sektor gikk sykefraværet ned henholdsvis 6,9 og 6,4 prosent i den samme perioden.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor og utgjorde 6,2 prosent i 1. kvartal 2014, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,9 og 8,9 prosent.

Sykefraværet ned i alle næringer

Fraværet gikk ned i samtlige næringer siste år. Blant de største næringsgruppene sank fraværet mest i næringene offentlig administrasjon samt forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 10,7 og 9,7 prosent. Sykefraværet i varehandel, reparasjon av motorvogner gikk minst ned, med 3,3 prosent.

Nedgang i samtlige fylker

Fordelt etter arbeidssted sank sykefraværet i alle fylker. Kraftigst nedgang hadde Hedmark, med 11,4 prosent. Fraværet i Aust-Agder gikk minst ned, i fylket var det en reduksjon på 2,7 prosent.

Nivået på sykefraværet i 1. kvartal 2014 var lavest i Rogaland, med 5,6 prosent, og høyest i Finnmark, med 8,5 prosent.

Andelen lange sykefravær opp

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, økte fra 28,6 prosent i 1. kvartal 2013 til 29,3 prosent i 1. kvartal året etter. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk gikk ned fra 17,7 til 17,3 prosent i samme tidsrom.

Fraværet ned i alle aldersgrupper - både for menn og kvinner

Alle aldersgrupper hadde en nedgang i det legemeldte sykefraværet. Aldersgruppene 20-24 år og 55-59 år hadde den største nedgangen, med henholdsvis 10,3 og 8,1 prosent.

For menn gikk sykefraværet mest ned i aldergruppene 20-24 år og 25-29 år, henholdsvis 11,9 og 9,2 prosent. Sykefraværet for kvinner gikk mest ned i aldersgruppene 20-24 og 55-59 år, her var nedgangen på respektive 8,6 og 7,9 prosent.

Statistisk sentralbyrå har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB