1156
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1156
Svak økning i sykefraværet
statistikk
2008-12-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning i sykefraværet

Sykefraværsprosenten gikk opp fra 6,8 til 6,9 prosent fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008. Veksten kom i det legemeldte sykefraværet.

For kvinner gikk sykefraværet opp fra 8,4 til 8,5 prosent, mens det for menn var uendret på 5,6 prosent.

Sykefraværet i 3. kvartal 2008 var 7,4 prosent lavere enn i 3. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2008

Klar vekst i sykefraværet i finansiell tjenesteyting

Mens veksten i sykefraværet totalt sett var 1 prosent sist år, var økningen innenfor finansiell tjenesteyting 9,5 prosent. Men nivået på 5,3 prosent er fremdeles lavere enn gjennomsnittet for alle næringer.

Av de større næringene var veksten i sykefraværet sterkest i industri og varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet med henholdsvis 3,3 og 5,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 6,1 prosent i forretningsmessig tjenesteyting og 0,5 prosent i offentlig administrasjon fra 3. kvartal 2007 til 2008.

Størst økning i Aust-Agder og Sogn og Fjordane

Sykefraværet økte med 7,9 prosent i Aust-Agder og med 6,7 prosent i Sogn og Fjordane. Størst nedgang hadde Finnmark med 5,3 prosent og Hedmark med 2,3 prosent.

Finnmark har fremdeles høyest sykefravær med 8,7 prosent. Det laveste sykefraværet har Rogaland med 5,7 prosent.

Høyere andel lange sykefravær

Andelen av totalfraværet som varte i mer enn 31 dager i løpet av kvartalet, økte fra 61,5 prosent i 3. kvartal 2007 til 62,3 prosent i 3. kvartal 2008. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet sank fra 11,2 til 10,9 prosent.

Nedgang i statlig forvaltning

Fra 3. kvartal 2007 til 3.kvartal 2008 falt sykefraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) med 1,4 prosent. Innenfor statlig forvaltning var nedgangen i sykefraværet i undervisningsnæringen (universiteter og høyskoler) på 2,2 prosent, mens nedgangen i helse- og sosialnæringen (i hovedsak helseforetakene) var 1,7 prosent.

Innenfor kommunal forvaltning var sykefraværet uendret. Næringen helse- og sosialtjenester hadde en nedgang i sykefraværet på 1,1 prosent, mens undervisningsnæringen (grunnskoler og videregående skoler) hadde en økning på 1,4 prosent.

Sykefraværet økte med 1,9 prosent i privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. Denne sektoren har, sammen med statlig forvaltning, lavest nivå på sykefraværet med 6,6 prosent. Kommunal forvaltning hadde høyest sykefravær med 8,1 prosent.

Fortsatt økning i sykefraværet blant de yngste

Trenden de siste årene med økt legemeldt sykefravær blant de under 30 år fortsetter også dette kvartalet. Fra 3. kvartal 2007 til 2008 var det en vekst i det legemeldte sykefraværet for 20-24-åringene på 4,3 prosent. Nivåtallene for de yngste aldersgruppene ligger fremdeles klart under gjennomsnittet.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder. Omtalen av sykefraværet etter alder gjelder derfor bare legemeldt sykefravær.

Teknisk informasjon

Sykefraværsprosent

Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.

 

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

 

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Tabeller:

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB