153962
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
153962
Nedgangen i sykefraværet flater ut
statistikk
2014-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse;Innvandring og innvandrere
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Arbeid og lønn, Helseforhold og levevaner , Helse, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgangen i sykefraværet flater ut

Etter tre kvartaler med nedgang var det sesong- og influensajusterte sykefraværet om lag uendret fra 3. til 4. kvartal 2013 det vil si 6,4 prosent.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
4. kvartal 2013Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,441,1
Egenmeldt0,97-0,7
Legemeldt5,471,4
Menn
Egenmeldt og legemeldt4,981,3
Egenmeldt0,84-0,8
Legemeldt4,131,8
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,260,9
Egenmeldt1,12-0,7
Legemeldt7,141,1

Det egenmeldte sykefraværet sank 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013, mens det legemeldte økte med 1,4 prosent. Sykefraværet for menn gikk opp med 1,3 prosent, mens det for kvinner gikk opp 0,9 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 10,8 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarene i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013.

Sykefraværet var på 6,4 prosent i 4. kvartal 2013. Dette er en nedgang på 5,2 prosent fra året før. Det egenmeldte sykefraværet sank med 10,5 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk ned 4,1 prosent.

Nedgang både for kvinner og menn siste år

Sykefraværet for kvinner gikk ned fra 8,6 til 8,2 prosent, mens det for menn gikk ned fra 5,2 til 4,9 prosent. Dette utgjør en nedgang på henholdsvis 5,3 og 5,2 prosent.

Nedgang i alle sektorer

Fraværet i samtlige sektorer gikk ned fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Fraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk mest ned, med 7,1 prosent. I kommunal forvaltning og privat sektor gikk det ned henholdsvis 5,4 og 4,6 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,9 prosent i 4. kvartal 2013, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,2 og 8,3 prosent.

Sykefraværet ned i alle næringer

Fraværet gikk ned i samtlige næringer det siste året. Blant de største næringsgruppene, sank fraværet mest i næringen informasjon og kommunikasjon samt i offentlig administrasjon, henholdsvis 9,2 og 8,9 prosent. Fraværet i næringen eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting gikk minst ned, med 1,9 prosent.

Nedgang i samtlige fylker

Fordelt etter arbeidssted sank sykefraværet i alle fylker. Sterkest nedgang hadde Hedmark, med 11,7 prosent. Fraværet i Rogaland gikk minst ned, med 0,5 prosent.

Nivået på sykefraværet i 4. kvartal 2013 var lavest i Rogaland, med 5,5 prosent, og høyest i Finnmark, med 7,9 prosent.

Andelen lange sykefravær litt opp

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, gikk opp fra 30,3 prosent i 4. kvartal 2012 til 31,3 prosent i 4. kvartal 2013. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk gikk ned fra 16,2 til 15,3 prosent i samme tidsrom.

Fraværet ned i alle de større aldersgruppene - både for menn og kvinner

Alle de større aldersgruppene hadde en nedgang i det legemeldte sykefraværet. Aldersgruppene 20-24 år og 30-34 år hadde den største nedgangen, med henholdsvis 6,6 og 5,7 prosent.

For kvinner gikk sykefraværet mest ned blant aldergruppene 20-24 år og 64-64 år, henholdsvis 6,9 og 6,4 prosent. Sykefraværet for menn gikk mest ned blant aldersgruppene 30-34 år og 20-24 år, her var nedgangen henholdsvis 6,5 og 6,3 prosent.

Statistisk sentralbyrå har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB