54656
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
54656
Nedgang i sykefraværet
statistikk
2011-12-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 7 til 6,6 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på 4,9 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 3. kvartal 2000-3. kvartal 2011

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,1 til 5,8 prosent, mens det egenmeldte fraværet holdt seg uendret på 0,8 prosent.

Siden 3. kvartal 2001, året da den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 11,2 prosent.

Størst nedgang for menn

Sykefraværet for menn gikk ned siste år fra 5,6 til 5,2 prosent. Fraværet for kvinner gikk ned fra 8,6 til 8,4 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 7,1 og 2,7 prosent.

Nedgang i nesten alle næringer

De fleste næringer hadde en nedgang i sykefraværet. Blant de største næringene, hadde industrien og overnattings- og serveringsvirksomhet den kraftigste nedgangen med henholdsvis 10,3 og 9 prosent.

Undervisning var den eneste næringen som hadde en liten økning - med 1,2 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2007-3. kvartal 2011

Sykefraværet mest ned i Finmark

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet ned i samtlige fylker. Sterkest nedgang hadde Finmark med 11 prosent. Sør-Trøndelag hadde den minste nedgangen med 1,8 prosent.

Finnmark har ikke lenger det høyeste sykefraværet. Nivået på sykefraværet var i 3. kvartal 2011 høyest i Troms med 7,9 prosent og lavest i Rogaland med 5,4 prosent.

Andelen lange sykefravær gikk ned

Andelen av sykefraværet som varte hele kvartalet, gikk ned fra 32,3 prosent i 3. kvartal 2010 til 31,9 prosent i 3. kvartal 2011. Andelen av alle tapte dagsverk av det egenmeldte sykefraværet økte fra 11,6 til 12,4 prosent i samme tidsrom.

Sterkest nedgang i privat sektor

Kommunal forvaltning hadde liten økning i sykefraværet med 0,4 prosent. Innenfor privat sektor var det en nedgang på 7,1 prosent, mens statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk ned med 1,5 prosent.

Nivået på sykefraværet i 3. kvartal 2011var lavest i privat sektor med 6,2 prosent, og høyest i kommunal forvaltning med 8,3 prosent.

Sykefraværet mest ned blant de yngste

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i alle de større aldersgruppene. Det er i de yngste aldersgruppene nedgangen var sterkest (under 30 år). Sykefraværet gikk mest ned i aldersgruppen 25-29 år, med 10,7 prosent.

Innenfor de enkelte aldersgruppene og fordelt på kjønn, var det kraftigst nedgang for kvinner i aldersgruppene 16-19 og 20-24 år med 10 prosent. For menn var det 25-29-åringene som hadde den sterkeste nedgangen med 12,9 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for bruk av aktiv sykemelding, gradert sykemelding og diagnoser.

Sykefravær etter ny næring tilbake til 2000

Fra og med publiseringen for 1. kvartal 2009 benyttes en ny næringsstandard. Dette gir brudd i tidsserien for næringsfordelte tall. SSB har beregnet tall etter den nye næringsstandarden tilbake til 2000. Vi viser til tabell 3 og 33 under ” Flere tabeller ”.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir tall tilbake til 1972

Sykefraværsstatistikken gir tall tilbake til 2. kvartal 2000. For lengre tidsserier må man bruke andre datakilder, som for eksempel Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). I Statistikkbanken er det laget tabeller for sykefravær ifølge AKU tilbake til 1972 (begge kjønn) og 1979 (menn/kvinner).

Nivåtallene i AKU og sykefraværsstatistikken er noe forskjellig. Den viktigste forskjellene er man i AKU bare inkluderer sykefravær som varer minst en uke, mens man i sykefraværsstatistikken har med alt sykefravær. AKU har også med tall for selvstendig næringsdrivende og tilfeldige småjobber hvor sykefraværet er lavere enn blant arbeidstakerne som sykefraværsstatistikken dekker. Mer informasjon om dette og sykefravær målt ved AKU i en artikkel i Samfunnsøkonomen nr. 3-2010 .

Teknisk informasjon

Endringsprosenter

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

Sektorer i denne statistikken

I betegnelsen ”statlig forvaltning” inngår også Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. I betegnelsen ”privat sektor” inngår også statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB