258807
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
258807
Svak nedgang i sykefraværsandelen
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i sykefraværsandelen

Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær (sykefraværsandelen) var 5,8 prosent i 2. kvartal 2016. Det er en svak nedgang sammenlignet med oppdaterte tall for 2. kvartal 2015, der andelen var 5,9 prosent. Dette svarer til en nedgang på 1,6 prosent.

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
2. kvartal 2016
Begge kjønn5,8
Menn4,1
Kvinner7,6

Sykefraværsandelen for kvinner har gått ned fra 7,7 til 7,6 prosent, mens den for menn har holdt seg omtrent uendret på 4,1 prosent.

Nedgang i de større næringsgruppene

I de største næringsgruppene gikk sykefraværsandelen i forretningsmessig tjenesteyting samt overnatting og servering mest ned siste år med henholdsvis 5,2 og 3,7 prosent.

Bergverksdrift og utvinning, som er dominert av oljenæringene, hadde en økning på 6,8 prosent. Innen oljenæringene har antallet personer med legemeldt sykefravær gått ned, men det har likevel vært en økning i sykefraværsandelen, siden antallet som jobber innen næringen har gått ned i sterkere grad. Andelen sykemeldte innen bergverksdrift og utvinning var 4,1 prosent, som likevel er godt under landsgjennomsnittet.

Nedgang i de fleste fylker

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværsandelen ned i de fleste fylker. Størst nedgang hadde Aust-Agder og Nord-Trøndelag med henholdsvis 6,3 og 5,5 prosent. Rogaland, Oppland og Hedmark hadde økning i det legemeldte sykefraværet.

Nivået på sykefraværsandelen i 2. kvartal 2016 var lavest i Oslo med 4,9 prosent og høyest i Nordland med 6,8 prosent.

Størst nedgang blant de yngste

Nedgangen var størst blant de i alderen 20–24 og 25–29 år, med henholdsvis 6,0 og 4,2 prosent.

For kvinner gikk fraværet i aldersgruppen 20–24 år mest ned, med 7,2 prosent. For menn gikk fraværet mest ned i aldersgruppen 25–29 år med 6,1 prosent.

Skifte i referanseukeÅpne og lesLukk

I det nye datagrunnlaget fra og med 2015 er referanseuken flyttet fra slutten av siste måned i kvartalet til rundt midten av siste måned i kvartalet. Skifte i referanseuke ser ut til å påvirke tallene for 2. kvartal mest. I forhold til tidligere år skulle andelen med sykemeldt fravær i 2. kvartal 2015 vært rundt 0,2 prosentpoeng lavere for totalen dersom vi hadde fortsatt med senere referanseuke. Tallene i statistikkbanken er ikke justert for dette bruddet.

Om datagrunnlagetÅpne og lesLukk

SSB har fram til 2015 benyttet NAVs Aa-register til å lage tall for sykefraværsprosenten. Fra 1. januar 2015 ble dette lagt ned som eget register, og data kommer i stedet inn gjennom den såkalte a-ordningen, som blant annet gir tall for arbeidstakere og deres arbeidstid. A-ordningen er et felles innrapporteringssystem for arbeidsgivere til NAV, Skatteetaten og SSB.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB