1204
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1204
Sykefraværet gikk opp til 7,7 prosent
statistikk
2003-02-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværet gikk opp til 7,7 prosent

Totalsykefraværet økte fra 7,4 prosent i 3. kvartal 2001 til 7,7 prosent i 3. kvartal 2002. Veksten skyldes i all hovedsak økning i det legemeldte sykefraværet . De nye tallene for egenmeldt sykefravær i 3.  kvartal 2002 ligger på om lag samme nivå som i 3. kvartal året før.

Statistikken omfatter alle arbeidstakere 16-69 år. Regnet i prosent av alle avtalte dagsverk var det egenmeldte sykefraværet på 0,7 prosent i 3. kvartal 2002.

Sykefraværet totalt økte fra 7,4 prosent i 3. kvartal 2001 til 7,7 prosent i 3. kvartal 2002. Dette gir en årsvekst i den totale sykefraværsprosenten på 0,3 prosentpoeng, som svarer til en prosentvis vekst i sykefraværet på 3,8.

Fra legemeldt til egenmeldt sykefravær

Det er åpnet for at en i større grad enn før kan ha utvidet egenmeldingsperiode for sykefravær - fra tre til åtte sammenhengende dager. Dette fører til en vridning av sykefraværet fra å være legemeldt til egenmeldt. Endringer i legemeldt fravær fra 4-8 dager siste året indikerer en slik vridning. Foreløpig er utslaget i sykefraværsprosentene for egenmeldt sykefravær og legemeldt sykefravær beskjedne.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2002

3. kvartal 2002 var 11 av 12 tapte dagsverk på grunn av sykefravær legemeldt fravær. Det egenmeldte fraværet varierer mindre både mellom kjønnene og mellom næringene enn det legemeldte fraværet.

Helse- og sosialtjenester hadde høyest egenmeldt sykefravær

Næringshovedområdet helse- og sosialtjenester hadde høyest egenmeldt fravær med en fraværsprosent på 0,8 i 3. kvartal 2002.

Høyere fravær hos kvinner

Sammenlignet med menn har kvinner høyere totalt sykefravær - 9,3 mot 6,5 prosent. Av denne differansen på 2,8 prosentpoeng, skriver 2,6 prosentpoeng seg fra kjønnsforskjellen i det legemeldte fraværet. Sykefravær knyttet til svangerskap og småbarnsfasen gir noe av forklaringen på kjønnsforskjellen.

Statistikk over legemeldt sykefravær publiseres også separat på grunn av kortere produksjonstid for legemeldt fravær. Statistikken over legemeldt sykefravær er en individbasert totaltelling, og gir mer detaljerte tall samt fordelinger på flere variable.

Sykefraværsstatistikken lages i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB