1190
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1190
Nedgang i sykefraværet
statistikk
2004-09-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær2. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 7,9 til 7,2 prosent fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 7,2 til 6,5 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet lå uendret på 0,7 prosent.

Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000 til 2003

For menn gikk sykefraværet ned fra 6,4 til 5,8 prosent og for kvinner fra 9,8 til 8,9 prosent fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Både for kvinner og menn har nedgangen kommet i det legemeldte fraværet.

Nedgang i alle store næringer

Blant hovednæringene var det størst nedgang i sykefraværet i bygg og anlegg, industri, helse og sosial og forretningsmessig tjenesteyting. Nedgangen var minst i olje- og gassutvinning, offentlig administrasjon og undervisning.

Den videre omtalen av sykefraværet gjelder bare legemeldt sykefravær. For det egenmeldte sykefraværet foreligger bare informasjon om nærings- og kjønnsfordeling. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 prosent av det totale sykefraværet.

Nedgang i alle aldersgrupper

Blant mennene skiller aldersgruppen 60-64 år seg ut med en nedgang på 1 prosentpoeng, mens aldersgruppen 50-54 år hadde minst nedgang med 0,5 prosentpoeng. Blant kvinnene har aldersgruppen mellom 30-34, som tidligere har hatt en sterk vekst i sykefraværet, hatt en nedgang på 1 prosentpoeng.. Ellers er det jevnt over ganske lik nedgang i de fleste aldersgrupper av hvert kjønn.

Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring

Nedgang i alle fylker

Det var nedgang i det legemeldte sykefraværet i alle fylker og nedgangen var størst i Hedmark, Oppland, Telemark, Vest-Agder og Nordland. Minst nedgang var det i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Akershus. Til tross for en noe mindre nedgang enn gjennomsnittet, er Rogaland fortsatt det fylket som har lavest sykefravær med sine 4,9 prosent. Finnmark har fortsatt høyest fravær med 8,3 prosent.

 

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB