66161
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
66161
Fortsatt nedgang i sykefraværet
statistikk
2012-03-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i sykefraværet

Sykefraværet gikk ned fra 7 prosent i 4. kvartal 2010 til 6,5 prosent i 4. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på 7,6 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 4. kvartal 2000 til 4. kvartal 2011

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6 til 5,4 prosent i samme periode, dette er en nedgang på 8,5 prosent. Egenmeldt sykefravær gikk ned med 2,6 prosent - fra 1,1 til 1 prosent.

Siden 4. kvartal 2001, som var året den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 13,6 prosent.

Sterkest nedgang for menn

Sykefraværet for menn gikk ned fra 5,5 prosent i 4. kvartal 2010 til 5 prosent i 4. kvartal 2011. Fraværet for kvinner gikk ned fra 9,4 til 8,3 prosent i samme periode. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 9,4 og 6 prosent.

Markert nedgang i bygg og anlegg

Det var nedgang i samtlige næringer. Blant de største næringene var det bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting som hadde den sterkeste nedgangen i sykefraværet med henholdsvis 15,9 og 11 prosent.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 1. kvartal 2007 til 4. kvartal 2011.

Sykefraværet ned i alle fylker

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet ned i samtlige fylker. Reduksjonen var størst i Sør-Trøndelag og Østfold med en nedgang på henholdsvis 9,9 og 9,8 prosent. Rogaland hadde den minste nedgangen med 5,1 prosent.

Imidlertid er nivået på sykefraværet fortsatt lavest i Rogaland med 5,5 prosent. Sykefraværet var høyest i Finnmark, med 7,9 prosent i 4. kvartal 2011.

Andelen lange sykefravær ned

Andelen sykefravær som varte hele kvartalet, gikk ned fra 31,7 prosent i 4. kvartal 2010 til 29,5 prosent i 4. kvartal 2011. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 14,7 til 15,5 prosent i samme periode.

Størst nedgang i privat sektor

Samtlige sektorer hadde en nedgang i sykefraværet. Mest ned gikk privat sektor med 9,5 prosent. Fraværet i kommunal forvaltning sank med 4,5 prosent, mens fraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) gikk ned med 3,9 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6 prosent og høyest i kommunal forvaltning med 8,3 prosent. Sykefraværet i statlig forvaltning var på 6,4 prosent

Sykefraværet ned i alle aldersgrupper

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i samtlige aldersgrupper under 66 år. Det var i gruppen 20-29 år at nedgangen var sterkest. Sykefraværet gikk mest ned blant 20-24-åringene med 12,3 prosent.

For menn gikk sykefraværet ned med mer enn 10 prosent i samtlige aldergrupper innenfor intervallet 20-49 år. For kvinner var det kun blant aldersgruppene 20-24 og 25-29 år at nedgangen var sterkere enn 10 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mer data hos NAV

NAVs nettsider finnes også tall for gradert sykemelding og diagnoser.

Sykefravær etter ny næring tilbake til 2000

Fra og med publiseringen for 1. kvartal 2009 benyttes en ny næringsstandard. Dette gir brudd i tidsserien for næringsfordelte tall. SSB har beregnet tall etter den nye næringsstandarden tilbake til 2000. Vi viser til tabell 3 og 33 under ” Flere tabeller ”.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir tall tilbake til 1972

Sykefraværsstatistikken gir tall tilbake til 2. kvartal 2000. For lengre tidsserier må man bruke andre datakilder, som for eksempel arbeidskraftundersøkelsen (AKU). I Statistikkbanken er det laget tabeller for sykefravær ifølge AKU tilbake til 1972 (begge kjønn) og 1979 (menn/kvinner).

 

Nivåtallene i AKU og sykefraværsstatistikken er noe forskjellig. De viktigste forskjellene er man i AKU bare inkluderer sykefravær som varer minst en uke, mens man i sykefraværsstatistikken har med alt sykefravær. AKU har også med tall for selvstendig næringsdrivende og tilfeldige småjobber hvor sykefraværet er lavere enn blant arbeidstakerne som sykefraværsstatistikken dekker. Mer informasjon om dette og sykefravær målt ved AKU i en artikkel i Samfunnsøkonomen nr. 3-2010 .

Teknisk informasjon

Endringsprosenter

 

Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med en desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.

 

Sektorer i denne statistikken

 

I betegnelsen ”statlig forvaltning” inngår også Norges Bank og statlige låneinstitusjoner. Kommunal forvaltning består av kommuner og fylkeskommuner. I betegnelsen ”privat sektor” inngår også statens forretningsdrift, statlige eide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

Statistikken dekker ikke selvstendig næringsdrivende .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB