Statistisk årbok 1906

Statistisk sentralbyrå har igangsatt et prosjekt hvor eldre statistikkpublikasjoner gjøres tilgjengelig elektronisk. Publikasjonene er scannet med tekstgjenning (ocr), slik at pdf-filene er søkbare. I forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen i 1905 er den første publikasjonen som legges ut Statistisk årbok 1906.

Til publikasjonen  [pdf]