Statistikken for utenrikshandel med varer viser nok en måned med høy eksportverdi.

– Oppgangen i september er sterkt drevet av høye priser for olje, gass, raffinerte oljeprodukter, elektrisk strøm, fisk og metaller. Prisene ligger langt over fjorårets nivåer, men for flere av disse viktige eksportvarene har prisene falt de siste månedene, sier seksjonssjef Therese Løken Vestre.

Les også mer om prisnedgangene i produsentprisindeksen.

Importverdien i september økte med 24,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor og utgjorde 95,4 milliarder kroner. Norges Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på 122,4 milliarder kroner mot 54,0 milliarder i september året før.

Figur 1. Handelsbalansen

Fall i olje og gassprisen

Eksportverdien for naturgass utgjorde 113,0 milliarder kroner i september, en nedgang på 36,0 prosent fra august i år, men mer enn dobling fra september i fjor.

– Gassprisen økte kraftig i juni, juli og august. I september falt prisene med hele 20,7 prosent fra det rekordhøye nivået i august. Nedgangen forklares med at europeiske gasslagre ble fylt opp raskere enn forventet. Til tross for fallet er prisen mer enn dobbelt så høy som den var på samme tid i fjor, sier seksjonssjef Therese Løken Vestre.

Planlagt vedlikehold reduserte kapasiteten i september. Eksporten av naturgass i gassform var 8,4 milliarder standardkubikkmeter, noe som er 5,8 prosent lavere enn september i fjor. Leveransene hittil i år har økt med 6,1 prosent, og det forventes ny årsrekord for naturgasseksporten.

Oljeprisen falt for tredje måned på rad. I september var eksportprisen 926 kroner fatet, en nedgang på 1,3 prosent fra august i år, men opp 40,7 prosent fra september i 2021.

Antallet eksporterte fat var 45,5 millioner og gikk ned 5,0 prosent sammenlignet med september i fjor. Eksportverdien endte på 42,1 milliarder kroner, en nedgang på 8,1 prosent fra august i år, men 33,7 prosent høyere enn september året før.

 

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 658 kroner per fat i september 2021 til 926 kroner per fat i september 2022. Det ble utført 47,9 millioner fat råolje i september 2021 mot 45,5 millioner fat i september 2022.

Høy fastlandseksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. gikk opp 20,0 prosent sammenlignet med september i fjor og endte på 58,9 milliarder kroner. Viktige eksportvarer som fisk, raffinerte oljeprodukter, elektrisk strøm og metaller bidro mest til oppgangen.

Eksportverdien for fisk har aldri vært høyere. I september utgjorde verdien rekordhøye 14,2 milliarder kroner og økte med 23,7 prosent sammenlignet med fjoråret.  En stor del av oppgangen skyldes høyere priser på laks sammenlignet med fjoråret.  I september var prisen 63,9 kroner kiloen og var 20,4 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Prisen på fersk hel laks har derimot falt for fjerde måned på rad.

Figur 4. Fastlandseksport

Rekordhøy strømimport

September var første gang siden begynnelsen av 2020 at Norge ble Netto importør er et land der importen av en vare er høyere enn eksporten. av strøm. NVE skriver at høy vindkraftproduksjon bidro til lavere kraftpriser på kontinentet og import til Norge. Importen utgjorde 1,7 millioner MWh til en verdi av rekordhøye 5,4 milliarder kroner. Importprisen per MWh gikk ned 2,6 prosent fra august måneden før, men var nesten fire ganger så høy sammenlignet med september i fjor.

Strømeksporten var på det laveste nivået siden 2019 og endte på 974 tusen MWh i september, dette til en verdi av 2,3 milliarder kroner. Eksportprisen gikk ned 28,6 prosent fra august, men var nesten tre ganger som høy som september året før.

Du kan lese mer om Norges handel med Russland og Ukraina her