Statistisk varefortegnelse fra 1988-2024

Nytt 2022: I tillegg til de 8-sifrete varekodene er det to kolonner som viser årstallet da varekoden ble tatt i bruk og evt. avsluttet. Dette er nødvendig fordi samme 8-sifrete kode er gjenbrukt med nytt innhold (annen tekst) i tolltariffen. 

For eldre utgaver, se Historiske publikasjoner, og velg emne utenrikshandel

 

Tolltariffen