Artikler om utenrikshandel med varer

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Skyhøye gasspriser ga historisk høy eksport i 2022 Artikkel 16. januar

  Naturgasseksporten utgjorde nesten halvparten av totaleksporten for 2022 – med varer solgt for til sammen 2 601 milliarder kroner. En oppgang på hele 87,2 prosent fra 2021.

2022

 1. 1 425 milliarder kroner i handelsoverskudd hittil i år Artikkel 15. desember

  Gassprisen økte igjen etter fallet i oktober, og eksportverdien endte på 64,8 milliarder i november. Med et handelsoverskudd på 101,1 milliarder kroner i november bidro dette til det gigantiske overskuddet, som er mer enn tre ganger høyere enn på samme tidspunkt i 2021.

 2. Prisvekst på olje bidrar til sterk eksportverdi Artikkel 15. november

  Eksporten endte på 173,2 milliarder kroner i oktober, en oppgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Importen beløp seg til 91,2 milliarder kroner, eller 25,2 prosent mer enn i fjor. Handelsoverskuddet endte dermed på 82,0 milliarder kroner.

 3. Sterk eksportverdi til tross for prisfall på olje og gass Artikkel 17. oktober

  Eksportverdien for varer utgjorde 217,8 milliarder kroner i september, dette er en økning på 66,5 prosent sammenlignet med september i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av prisvekst for viktige eksportvarer, men for flere av varene har prisene falt de siste månedene.

 4. Handelsoverskuddet fortsetter å vokse Artikkel 15. september

  Med nye rekordhøye nivåer for både eksport- og importverdien i august 2022, endte handelsoverskuddet på historiske 197,7 milliarder kroner. Utviklingen kommer av høy prisvekst på energivaren naturgass, som har sammenheng med usikkerheten internasjonalt.

 5. Høyeste handelsoverskudd noensinne Artikkel 15. august

  I juli 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 229,0 milliarder kroner, 0,4 prosent høyere enn ved forrige eksportrekord i mars i år. Handelsoverskuddet er med 153,2 milliarder kroner også historisk høyt, og 74,7 prosent høyere enn i foregående måned.

 6. Eksportverdien på naturgass tredoblet siden i fjor Artikkel 8. juli

  Den totale eksportverdien i juni utgjorde 176,6 milliarder kroner, som er en økning på 77,9 prosent mot juni i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av høyere priser på olje og gass, som påvirkes av krigen i Ukraina.

 7. Eksporten fortsatt høy Artikkel 15. juni

  Verdien av eksporten endte på 175,8 milliarder kroner i mai. Høye gass og oljepriser er hovedårsaken til den høye verdien. Importen beløp seg til 89,2 milliarder kroner, slik at handelsoverskuddet endte på 86,6 milliarder kroner.

 8. Tredje største handelsoverskudd noensinne Artikkel 16. mai

  Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Eksportinntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, men handelsoverskuddet på 92,6 milliarder kroner er likevel svært høyt.

 9. Eksporten til nye høyder Artikkel 19. april

  I mars 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 226,3 milliarder kroner - nesten 25 prosent mer enn ved forrige topp i desember 2021. Handelsoverskuddet er med 138,4 milliarder kroner også historisk høyt, og 64,3 prosent høyere enn i foregående måned.

 10. Norges handel med Russland og Ukraina Artikkel 17. mars

  Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland, og vi har eksportert mye fisk til Ukraina. Etter mer enn syv måneder med krig i Ukraina kan vi se nærmere på hvordan Russlands invasjon har påvirket varehandelen med disse landene.

 11. Eksporten er nesten doblet på et år Artikkel 15. mars

  Eksporten i februar 2022 endte på 154,2 milliarder kroner, en nesten dobling fra februar i fjor. Eksporten er imidlertid noe lavere enn i januar i år. Høy verdi på naturgasseksporten er den viktigste forklaringen på oppgangen, men høy olje- og fastlandseksport bidro også til den økte eksportverdien.

 12. Norges våpeneksport økte i 2021 Artikkel 2. mars

  Norsk våpeneksport økte med 463 millioner til 3,3 milliarder kroner i 2021. Nato-landene kjøper fortsatt mest våpen og ammunisjon fra Norge.

 13. Fortsatt sterk eksportverdi Artikkel 15. februar

  Eksporten i januar endte på 160,4 milliarder kroner, det høyeste registrerte etter rekordmåneden desember 2021. Importen økte med 23,3 prosent og endte på 68,6 milliarder kroner. Dette resulterte i et handelsoverskudd på 91,8 milliarder kroner.

 14. Tidenes største handelsoverskudd i 2021 Artikkel 17. januar

  Det ble eksportert varer for rekordhøye 1 377,8 milliarder kroner i 2021, sterkt drevet av høye priser på energivarer, metaller og fisk. Med en samlet vareimport på 846,8 milliarder kroner endte handelsoverskuddet for varer på historiske 531 milliarder kroner.