Artikler om utenrikshandel med varer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Lavere gasspris svekker handelsoverskuddet i januar Artikkel 15. februar

  Verdien av vareeksporten endte på 154 milliarder kroner i januar 2024 – en reduksjon på 16 prosent fra samme måned i fjor. Lavere gasspriser er den viktigste driveren bak nedgangen.

 2. Rekordhøy våpeneksport i 2023 Artikkel 2. februar

  Norsk eksport av våpen og ammunisjon endte på rekordhøye 6,8 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner fra forrige toppnotering i 2022.

 3. Halvert handelsoverskudd i 2023 Artikkel 15. januar

  Handelsoverskuddet halverte seg fra 2022 til 2023 og endte på 849 milliarder kroner, men er likevel det nest høyeste handelsoverskuddet noensinne. Lavere gasspriser er hovedårsaken til nedgangen.

2023

 1. Høy eksportverdi av fastlandsvarer Artikkel 15. desember

  Eksporten av fastlandsvarer endte på 63,7 milliarder kroner i november, det fjerde høyeste registrerte noensinne. Totaleksporten beløp seg til 170,6 milliarder kroner, mens det ble importert varer for 90,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 80,1 milliarder kroner.

 2. Eksporten styrket seg med 32 prosent i oktober Artikkel 15. november

  Norge eksporterte varer for 174 milliarder kroner i oktober. Dette er en økning på hele 32 prosent fra september. Handelsoverskuddet endte på 86,9 milliarder kroner – det høyeste nivået siden januar i år.

 3. Handelsbalansen svekket fra august Artikkel 16. oktober

  I september 2023 endte verdien av vareeksporten på 131,9 milliarder kroner og importen på 86,3 milliarder kroner. Handelsoverskuddet beløp seg dermed til 45,6 milliarder kroner. Lavere naturgasseksport er hovedårsaken til fallet fra måneden før.

 4. Eksporten styrket seg fra juli Artikkel 15. september

  I august 2023 endte vareeksporten på 140,3 milliarder kroner, fem prosent høyere enn i foregående måned. Økt verdi på gass- og fiskeeksporten bidro til oppgangen. Eksportinntektene er imidlertid halvert fra august i fjor.

 5. Eksporten flater ut Artikkel 15. august

  Norges eksport av varer har halvert seg siden i fjor og endte på 133,3 milliarder kroner i juli i år. Nedgangen skyldes i hovedsak et fall på nesten 80 prosent i eksporten av naturgass. Importen endte på 72 milliarder kroner.

 6. Nedgang i gasseksporten svekker Norges inntekter Artikkel 14. juli

  I juni 2023 ble det eksportert varer for 137 milliarder kroner, 31 prosent mindre enn samme måned i fjor. En kraftig reduksjon i gasseksporten er den viktigste driveren bak nedgangen.

 7. Eksporten svekker seg for Norge Artikkel 15. juni

  I mai eksporterte Norge varer for 31,2 prosent mindre enn samme måned i fjor. Varene hadde en samlet verdi på 134,9 milliarder kroner. Lavere utførsel av olje og naturgass var driveren bak nedgangen.

 8. Handelsoverskuddet styrket seg fra mars Artikkel 15. mai

  Handelsoverskuddet i april styrket seg med 8,1 prosent fra mars i år. Dette er den første måneden i år der handelsoverskuddet øker. Redusert import er årsaken til økningen fra forrige måned.

 9. Handelsoverskuddet svekket seg Artikkel 17. april

  Handelsoverskuddet i mars falt for tredje måned på rad og endte på drøye 71 milliarder kroner, mer enn en halvering fra mars i fjor. Lavere verdi på olje- og gasseksporten er hoveddriveren bak nedgangen.

 10. Laveste handelsoverskudd siden november 2021 Artikkel 15. mars

  Handelsoverskuddet i februar endte på drøyt 79 milliarder kroner. Eksportverdien ble negativt påvirket av fall i olje- og gasseksporten sammenlignet med februar 2022.

 11. Historisk høy våpeneksport i 2022 Artikkel 2. mars

  Norge eksporterte våpen for rekordhøye 4,6 milliarder kroner i 2022. En økning på hele 1,3 milliarder kroner fra fjoråret og 1,2 milliarder kroner høyere enn rekordåret 2017.

 12. Solid handelsoverskudd til tross for nedgang fra desember Artikkel 15. februar

  Norges eksport for januar i år falt med 26,6 prosent fra desember 2022, og endte på 175,9 milliarder kroner. Importen endte på 73,1 milliarder kroner, en nedgang på 19,7 prosent fra desember. Dermed ble handelsoverskuddet for årets første måned på 102,8 milliarder kroner.