Artikler om utenrikshandel med varer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Råoljeeksporten øker Norges inntekter i mai Artikkel 17. juni

  Verdien av vareeksporten endte på 153 milliarder kroner i mai 2024, en økning på 9,9 prosent fra samme måned i fjor. Eksportinntekter fra råolje og naturgass er de viktigste årsakene til oppgangen.

 2. Ny rekord for norsk oljeeksport Artikkel 15. mai

  Eksportverdien for råolje endte på 57,4 milliarder kroner i april, et historisk høyt nivå og en økning på 22 prosent sammenlignet med april året før. Oppgangen skyldes et stort eksportvolum og høye oljepriser.

 3. Betydelig nedgang i både import og eksport Artikkel 15. april

  Importen endte på 78 milliarder kroner i mars, 23,1 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. Eksporten gikk tilbake med 20,5 prosent og endte på 142 milliarder kroner i samme periode.

 4. Lavere gassinntekter svekker handelsoverskuddet i februar Artikkel 15. mars

  Handelsoverskuddet i februar falt for fjerde måned på rad og endte på drøye 52 milliarder kroner, 39 prosent lavere enn i februar i fjor. Lavere gasspriser er den viktigste driveren bak nedgangen.

 5. Lavere gasspris svekker handelsoverskuddet i januar Artikkel 15. februar

  Verdien av vareeksporten endte på 154 milliarder kroner i januar 2024 – en reduksjon på 16 prosent fra samme måned i fjor. Lavere gasspriser er den viktigste driveren bak nedgangen.

 6. Rekordhøy våpeneksport i 2023 Artikkel 2. februar

  Norsk eksport av våpen og ammunisjon endte på rekordhøye 6,8 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner fra forrige toppnotering i 2022.

 7. Halvert handelsoverskudd i 2023 Artikkel 15. januar

  Handelsoverskuddet halverte seg fra 2022 til 2023 og endte på 849 milliarder kroner, men er likevel det nest høyeste handelsoverskuddet noensinne. Lavere gasspriser er hovedårsaken til nedgangen.

2023

 1. Høy eksportverdi av fastlandsvarer Artikkel 15. desember

  Eksporten av fastlandsvarer endte på 63,7 milliarder kroner i november, det fjerde høyeste registrerte noensinne. Totaleksporten beløp seg til 170,6 milliarder kroner, mens det ble importert varer for 90,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 80,1 milliarder kroner.

 2. Eksporten styrket seg med 32 prosent i oktober Artikkel 15. november

  Norge eksporterte varer for 174 milliarder kroner i oktober. Dette er en økning på hele 32 prosent fra september. Handelsoverskuddet endte på 86,9 milliarder kroner – det høyeste nivået siden januar i år.

 3. Handelsbalansen svekket fra august Artikkel 16. oktober

  I september 2023 endte verdien av vareeksporten på 131,9 milliarder kroner og importen på 86,3 milliarder kroner. Handelsoverskuddet beløp seg dermed til 45,6 milliarder kroner. Lavere naturgasseksport er hovedårsaken til fallet fra måneden før.

 4. Eksporten styrket seg fra juli Artikkel 15. september

  I august 2023 endte vareeksporten på 140,3 milliarder kroner, fem prosent høyere enn i foregående måned. Økt verdi på gass- og fiskeeksporten bidro til oppgangen. Eksportinntektene er imidlertid halvert fra august i fjor.

 5. Eksporten flater ut Artikkel 15. august

  Norges eksport av varer har halvert seg siden i fjor og endte på 133,3 milliarder kroner i juli i år. Nedgangen skyldes i hovedsak et fall på nesten 80 prosent i eksporten av naturgass. Importen endte på 72 milliarder kroner.

 6. Nedgang i gasseksporten svekker Norges inntekter Artikkel 14. juli

  I juni 2023 ble det eksportert varer for 137 milliarder kroner, 31 prosent mindre enn samme måned i fjor. En kraftig reduksjon i gasseksporten er den viktigste driveren bak nedgangen.

 7. Eksporten svekker seg for Norge Artikkel 15. juni

  I mai eksporterte Norge varer for 31,2 prosent mindre enn samme måned i fjor. Varene hadde en samlet verdi på 134,9 milliarder kroner. Lavere utførsel av olje og naturgass var driveren bak nedgangen.

 8. Handelsoverskuddet styrket seg fra mars Artikkel 15. mai

  Handelsoverskuddet i april styrket seg med 8,1 prosent fra mars i år. Dette er den første måneden i år der handelsoverskuddet øker. Redusert import er årsaken til økningen fra forrige måned.