09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 3 Valgte

Søk

stilling Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

personellets utdanning Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.03.2020
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Ansatte:
personer
Referansetid
Ansatte:
15.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
stilling
Barnehagelærer eller tilsvarende
Ny kategori fra og med 2014.
Barne- og ungdomsarbeider
Ny kategori fra og med 2014.
personellets utdanning
Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder
Tittelen 'Annen pedagogisk utdanning' har fått ny tekst i BASIL fra og med 2016. Ny tekst i BASIL er: 'Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken