Barnehager

Til toppen

09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K) 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Styrer , Styrerassistent , Pedagogisk leder ,

Valgt 0 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barnehagelærer , Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder , Annen pedagogisk utdanning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Annen grunnbemanning erstatter de gamle stillingskategoriene barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistenter fra og med 2017.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.