Barnehager

Til toppen

09344: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og kjønn (K) 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K.3001 Halden , K.3002 Moss , K.3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle stillingstyper , Styrer , Styrerassistent ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra nyttår 2021 trådte den nye loven om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå i kraft. I paragraf 7 i loven heter det at «Offisiell statistikk skal formidles slik at det ikke er mulig, verken direkte eller indirekte, å identifisere en statistisk enhet og dermed avsløre enkeltopplysninger». Som en følge av den nye statistikkloven er det publisert tall på kommunenivå der tall for enkelte kommuner vil være undertrykket i de tilfeller hvor det er få private barnehager i kommunen. Annen grunnbemanning erstatter de gamle stillingskategoriene barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistenter fra og med 2017.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.