Banner med bilde og tittel

Fakta om

Barnehager

Infografikk

Ingress

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Barn

Antall barn i barnehager
ikon av baby
Antall barn i barnehager
2020
272 264
barn
-1,8 % Endring fra ti år før

Barn i barnehagen etter oppholdstid
Antall barn i barnehager¹


¹ I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.


Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
ikon av baby
Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
2020
92,7
%
2,3 prosentpoeng Endring fra fem år før

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
ikon av skoleelever
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
2020
85,3
%
7,7 prosentpoeng Endring fra fem år før

Barnehager

Kommunale barnehager,Private barnehager

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager
2020
6,2
0,1 m² Endring fra året før

Private barnehager
2020
5,6
0,2 m² Endring fra året før

Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt


Ansatte

Utdanning

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
Ikon for voksen med barn
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
2020
41,6
%
0,9 prosentpoeng Endring fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.


Ansattes utdanningAndel mannlige ansatte i barnehage

Kjønn

Ikon av voksen og barn
Andel mannlige ansatte i barnehage
2020
12,0
%

Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforholdAnsatte i barnehager etter stillingAlder

Ansatte fordelt på alderInnvandringsbakgrunn

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹


¹ Tall for befolkningen er hentet fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Økonomi

Foreldrebetaling

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹


¹Gjelder offentlige og private barnehager

Offentlige utgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
Ikon av mynter
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
2020
225 646
kroner

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
ikon av folkemengde
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
2020
54,9
milliarder kroner
0,2 milliarder kroner Endring fra året før

Private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av lommebok
Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
2020
13,9
%

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av hånd som slipper mynter
2020
88,3
%


Overskudd i private barnehager
ikon av hånd med mynter
Overskudd i private barnehager
2020
1,1
milliarder kroner
9,4 millioner kroner Endring fra året før

Disponering av positivt årsresultat for private barnehager


Relaterte faktasider