Barnehager

Fakta om barnehager

Ingress

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Barn

Antall barn i barnehager
ikon av baby
Antall barn i barnehager
2023
266 916
barn
-7,1 % fra ti år før
Barn i barnehagen etter oppholdstid

Artikkel / 14. september 2017
Barnehagedekning før og nå

Med en dekningsrad på 91 prosent er barnehageplass i dag nærmest en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært – på 1980-tallet gikk bare 20 prosent av barna i barnehagen.

Antall barn i barnehager¹

¹ I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.

Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
ikon av baby
Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
2022
93,4
%
2,1 prosentpoeng fra fem år før
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
ikon av skoleelever
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
2022
86,2
%
5,9 prosentpoeng fra fem år før
Artikkel / 1. mars 2023
Flere ett-åringer i barnehage

I 2022 var det totalt 506 flere barn i alderen 1-5 år med plass i barnehage enn det var året før. Ett-åringene er den aldersgruppen som hadde størst økning.

Barnehager

Antall barnehager
Ikon av lekestativ
Antall barnehager
2023
5 314
barnehager
-15,6 % fra ti år før
Antall barnehager etter eierform

Eiere av private barnehager

Artikkel / 7. mai 2019
Norge bruker mest på de minste

De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

Kommunale barnehager,Private barnehager

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager
2022
6,3
Ingen endring fra året før
Private barnehager
2022
5,5
Ingen endring fra året før
Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt

Artikkel / 29. juni 2023
Utvikling av familiebarnehager og åpne barnehager de siste 20 årene

Familiebarnehager og åpne barnehager er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i Norge, men i de senere årene har det blitt færre av dem.

Ansatte

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
Ikon for voksen med barn
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
2022
41,6
%
-0,4 prosentpoeng fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

Ansattes utdanning

Andel mannlige ansatte i barnehage
Ikon av voksen og barn
Andel mannlige ansatte i barnehage
2022
12,3
%
Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold

Ansatte i barnehager etter stilling

Ansatte fordelt på alder

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹

¹ Tall for befolkningen er hentet fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Økonomi

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹

¹Gjelder offentlige og private barnehager
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
Ikon av mynter
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
2022
266 644
kroner
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
ikon av folkemengde
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
2022
60,7
milliarder kroner
2,2 milliarder kroner fra året før

Private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av lommebok
Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
2022
14,2
%
Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av hånd som slipper mynter
Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.
2022
85,2
%
Artikkel / 13. desember 2022
11 prosent i utbytte til barnehageeierne

Overskuddet for private barnehager endte på nærmere 1 milliard kroner i 2021. Av dette ble 11 prosent overført som utbytte til eierne, mens 65 prosent ble overført til egenkapitalen. 64 prosent av de private barnehagene gikk med overskudd.

Overskudd i private barnehager
ikon av hånd med mynter
Overskudd i private barnehager
2022
0,9
milliarder kroner
-13,0 millioner kroner fra året før
Disponering av positivt årsresultat for private barnehager

Relaterte faktasider