398588
398588
faktaside
2019-10-30T13:00:00.000Z
no

Fakta om

Barnehager

Innhold på siden

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Barn

Nøkkeltall

Antall barn i barnehager

Antall barn i barnehager

272264  barn

[ 2020 ]

1.8 %

Endring fra ti år før

Barn i barnehagen etter oppholdstid

40 timer eller mindre 41 timer eller mer
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513
2020 8404 263860
Barn i barnehagen etter oppholdstid
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513
2020 8404 263860

1 I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Antall barn i barnehager¹

Barn i barnehager
1976 36529
1977 49796
1978 61372
1979 71483
1980 78189
1981 82933
1982 86315
1983 89898
1984 94443
1985 98454
1986 104302
1987 110981
1988 118852
1989 128237
1990 139350
1991 150566
1992 162720
1993 173386
1994 182713
1995 188213
1996 192446
1997 184514
1998 187869
1999 187612
2000 189837
2001 192649
2002 198262
2003 205172
2004 213097
2005 223501
2006 234948
2007 249815
2008 261886
2009 270174
2010 277139
2011 282737
2012 286153
2013 287177
2014 286414
2015 283608
2016 282649
2017 281622
2018 278578
2019 275804
2020 272264

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.

Barnehager

Nøkkeltall

Antall barnehager

Antall barnehager

5620  barnehager

[ 2020 ]

14.6 %

Endring fra ti år før

Antall barnehager etter eierform

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656
Antall barnehager etter eierform
Privat Offentlig
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656

Eiere av private barnehager

2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 11 17 17 14
Bedriftsbarnehage 68 22 24 37
Studentsamskipnad 27 24 27 26
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 66 23 33 64
Menighet/trossamfunn 93 100 93 105
Stiftelse 102 149 151 95
Enkeltperson 484 436 356 385
Foreldre-eiet 446 431 383 386
Konsern/aksjeselskap 829 941 937 846
Eiere av private barnehager
2016 2017 2018 2019
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 11 17 17 14
Bedriftsbarnehage 68 22 24 37
Studentsamskipnad 27 24 27 26
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 66 23 33 64
Menighet/trossamfunn 93 100 93 105
Stiftelse 102 149 151 95
Enkeltperson 484 436 356 385
Foreldre-eiet 446 431 383 386
Konsern/aksjeselskap 829 941 937 846

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager

6.2  m²

[ 2020 ]

0.1 m²

Endring fra året før

Private barnehager

5.6  m²

[ 2020 ]

0.2 m²

Endring fra året før

Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt

2020
2020
Viken 5.6
Oslo 5.5
Innlandet 6.6
Vestfold og Telemark 5.9
Agder 6.2
Rogaland 5.9
Vestland 5.9
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 6.0
Nordland 6.5
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku 6.7
Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt
2020
Viken 5.6
Oslo 5.5
Innlandet 6.6
Vestfold og Telemark 5.9
Agder 6.2
Rogaland 5.9
Vestland 5.9
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 6.0
Nordland 6.5
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku 6.7

Ansatte

Utdanning

Nøkkeltall

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

41.6  %

[ 2020 ]

0.9 prosentpoeng

Endring fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Ansattes utdanning

Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4
Ansattes utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4

Kjønn

Nøkkeltall

Andel mannlige ansatte i barnehage

Andel mannlige ansatte i barnehage

12.0  %

[ 2020 ]

Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold

2020
2020
Kommune 10.4
Privat 13.7
Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold
2020
Kommune 10.4
Privat 13.7

Ansatte i barnehager etter stilling

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Styrer 4.9 6.4
Pedagogisk leder 26.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.8 1.1
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.7 9.4
Andre som jobber direkte med barna 34.9 43.0
Adm./merkantilt personale 1.8 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.2 5.1
Ansatte i barnehager etter stilling
Menn Kvinner
Styrer 4.9 6.4
Pedagogisk leder 26.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.8 1.1
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.7 9.4
Andre som jobber direkte med barna 34.9 43.0
Adm./merkantilt personale 1.8 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.2 5.1

Alder

Ansatte fordelt på alder

Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685
Ansatte fordelt på alder
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685

Innvandringsbakgrunn

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹

Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.84 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.67 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.5 80.1 90.8
Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.84 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.67 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.5 80.1 90.8

Økonomi

Foreldrebetaling

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹

Gjennomsnittlig månedlig betaling
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2017 2663
2018 2793
2019 2836
2020 2921
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2017 2663
2018 2793
2019 2836
2020 2921

Offentlige utgifter

Nøkkeltall

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

224865  kroner

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

54.7 milliarder kroner

[ 2020 ]

0.1 milliarder kroner

Endring fra året før

Private barnehager

Nøkkeltall

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

15.2 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

86.5 %

[ 2019 ]

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.

kilde: Regnskap for private barnehager, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Overskudd i private barnehager

Overskudd i private barnehager

1.0 milliarder kroner

[ 2019 ]

11.1 millioner kroner

Endring fra året før

Disponering av positivt årsresultat for private barnehager

2019
2019
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 3.1
Avsetning til reduksjon av udekket tap 17.0
Overført til eier (utbytte) 111.2
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 220.7
Overført til egenkapital 678.5
Disponering av positivt årsresultat for private barnehager
2019
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 3.1
Avsetning til reduksjon av udekket tap 17.0
Overført til eier (utbytte) 111.2
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 220.7
Overført til egenkapital 678.5

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB