Banner med bilde og tittel

Barnehager

Fakta om barnehager

Infografikk

Ingress

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Barn

Antall barn i barnehager
ikon av baby
Antall barn i barnehager
2021
268 465
barn
-5,0 % Endring fra ti år før
Barn i barnehagen etter oppholdstid

Antall barn i barnehager¹

¹ I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.

Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
ikon av baby
Andel barn (1 - 5 år) som går i barnehage
2020
92,7
%
2,3 prosentpoeng Endring fra fem år før
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
ikon av skoleelever
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (1 - 5 år)
2020
85,3
%
7,7 prosentpoeng Endring fra fem år før

Barnehager

Kommunale barnehager,Private barnehager

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager
2021
6,3
0,1 m² Endring fra året før
Private barnehager
2021
5,5
Ingen endring Endring fra året før
Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt

Ansatte

Utdanning

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
Ikon for voksen med barn
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹
2020
41,6
%
0,9 prosentpoeng Endring fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

Ansattes utdanning

Andel mannlige ansatte i barnehage

Kjønn

Ikon av voksen og barn
Andel mannlige ansatte i barnehage
2021
12,3
%
Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold

Ansatte i barnehager etter stilling

Alder

Ansatte fordelt på alder

Innvandringsbakgrunn

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹

¹ Tall for befolkningen er hentet fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Økonomi

Foreldrebetaling

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹

¹Gjelder offentlige og private barnehager

Offentlige utgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
Ikon av mynter
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
2021
251 924
kroner
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
ikon av folkemengde
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage
2021
58,5
milliarder kroner
3,6 milliarder kroner Endring fra året før

Private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av lommebok
Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager
2020
13,9
%
Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager
ikon av hånd som slipper mynter
2020
88,3
%
Overskudd i private barnehager
ikon av hånd med mynter
Overskudd i private barnehager
2020
1,1
milliarder kroner
9,4 millioner kroner Endring fra året før
Disponering av positivt årsresultat for private barnehager

Relaterte faktasider