Sjøtransport

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3

Økning i antall ladestasjoner for ferjer og anlegg for landstrøm

Antall ladestasjoner for ferjer er firedoblet mellom 2019 og 2021. I samme periode økte antall landstrømanlegg fra 92 til 177.

Økt godstransport til utenlandske havner

Godsmengden lastet og losset i norske havner økte med 4,9 prosent fra 2019 til 2020. Godsvolumet til utenlandske havner økte med 9,8 prosent i samme periode.

Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Samlede bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorar for utenriks sjøfart utgjorde 146,1 milliarder kroner i 2019 eller en økning med 7,1 prosent fra 2018.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet sjøtransport.