208065_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
208065
Færre skadde på norske skip
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
true
Sjøulykkestatistikken omfatter personulykker til sjøs. Det var 232 ulykker med personskade i 2014.

Sjøulykker (opphørt)2014

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Færre skadde på norske skip

232 personer fikk betydelige skader i ulykker på norske skip i 2014. Dette er 49 færre enn året før. Det var også færre skipsulykker.

Hovedtall for ulykker ved norskregistrerte skip1
201420132012
1Registrert i NOR og NIS. Alle skipsstørrelser. Ikke fritidsfartøy.
Skipsulykker
Forlis (skip)6188
Havari (skip)217246241
Personulykker
Skadde (personer)232281263
Omkomne (personer)6510

I ulykkene med personskade på norske skip var det i 2014 232 skadde og 6 omkomne. I de siste tre årene har det vært rundt 7 dødsfall i året om bord i skip i NOR og NIS.

Statistikken inkluderer utenlandske skip i norske kystområder og norske skip i alle kyst- og havområder. Personulykkene på utenlandske skip er ikke tatt med her.

Personskadene mye ned hos passasjerfartøyene

De fleste personskadene finner vi på passasjerfartøy og fiskefartøy. Passasjerfartøy i NOR/NIS hadde 71 personskader i 2014 mot 100 året før.

Også på offshorefartøyene faller antall personskader. Her var det 28 skadde i 2014 mot 44 året før. Personulykkene på fiskefartøyene er uendret fra året før med 80 skadde.

Ingen forlis av NIS fartøy

Av de seks norske fartøyene som enten gikk tapt eller ble totalskadet, var alle fartøy registrert i NOR. Ingen NIS-båter forliste. NOR-registrerte fartøy dominerer også blant de mindre skipsulykkene.

Av de 217 skipsulykkene med norskregistrerte skip var kun 22 NIS-fartøy. I slike sammenstillinger bør man ta hensyn til bestanden av skip samt deres trafikkarbeid.

29 omkomne i fritidsbåtulykker

Med 28 menn og 1 kvinne omkommet ved bruk av fritidsfartøy skiller ikke 2014 seg ut fra de foregående årene. Ingen barn mellom 0 og 16 år omkom i 2014.