Delindeksen for drivstoffkostnader økte med 45,7 prosent fra 4 kvartal 2020 til 4 kvartal 2021 som følge av økte priser på marine gassoljer, viser statistikken Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart. Drivstoff utgjør en stor del av de samlede kostnadene for innenriks sjøfart. De økte prisene bidrar dermed til høyere kostnader for samtlige fartøygrupper i indeksen.

Kostnadene ved drift av ferjer økte med 11,6 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. For store hurtigbåter økte kostnadene med 13,2 prosent, mens kostnadene knyttet til drift av små hurtigbåter økte med 12,2 prosent i samme periode. Andre fraktefartøy økte med 13,3 prosent, mens fartøygruppen Slep og havnebuksering økte med 7,9 prosent.

Også økte rentekostnader

Delindeksen for rentekostnader viser en økning på 18,1 prosent mellom 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021. Denne økning har størst betydning for slepebåter ettersom rentekostnadene er vektet tyngre i denne fartøygruppen sammenlignet med de andre fartøygruppene i indeksen.

Figur 1. Kostnadsindekser for fartøygrupper i innenriks sjøfart

Figur 1 viser kostnadsutvikling for de ulike fartøygruppene i kostnadsindeksen for innenriks sjøfart i perioden 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2021. Med unntak av «Slep og havnebuksering» har fartøygruppene en forholdsvis lik utvikling over tid. Årsaken til at «Slep og havnebuksering» skiller seg ut er at drivstoffkostnader er vektet lavere for slepebåter sammenlignet med de andre fartøygruppene.

De økte rentekostnadene har også resultert i en økning i kostnadsindeks for innenriks sjøfart uten drivstoff. Når drivstoff holdes utenfor øker indeksen med 4.3 prosent mellom 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021.