330684_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/skipanut/aar
330684
statistikk
2018-04-24T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
skipanut, Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt), norskregistrerte skip, norskkontrollerte skip, havneanløp, skipsstørrelse, skipstyper (for eksempel tankskip, tørrlastskip, passasjerfartøy), norske havner, utenlandske havnerSjøtransport, Transport og reiseliv
true

Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

Oppdatert

Nøkkeltall

125 000

anløp av norske skip til utenlandske havner i 2017

Skipsanløp i norske og utenlandske havner, hovedtall
2017Endring i prosent
2016 - 20172012 - 2017
Norskregistrerte skip
Anløp64 62118,923,0
Anløpt bruttotonnasje908 930 74010,014,6
Aktive skip9884,27,7
Bruttotonn, aktive skip17 420 5231,910,3
Norskkontrollerte skip i utenlandsk register
Anløp60 49515,036,5
Anløpt bruttotonnasje1 264 342 32242,887,6
Aktive skip1 0145,140,1
Bruttotonn, aktive skip31 290 00331,996,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Skipsanløp tre siste år, etter register og verdensdel

Skipsanløp tre siste år, etter register og verdensdel1
201520162017
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
 
Norske og utenlandske register
Verden i alt110 1191 571 379 648106 9811 711 939 313125 1162 173 273 062
Norge, Svalbard & Jan Mayen42 437285 081 02936 747251 175 08446 735292 670 771
Europa utenom Norge38 969426 082 09638 768464 808 61542 198572 380 000
Afrika3 90780 193 2164 54091 426 4254 716130 949 899
Asia11 597399 011 31612 480460 772 52214 451625 748 517
Nord- og Mellom-Amerika7 504244 474 5788 780279 125 4949 434320 875 990
Sør-Amerika3 80793 486 6454 070116 623 4755 300157 156 012
Oseania2 06643 671 7121 81548 846 5072 50974 355 482
 
Norskregistrerte skip
Verden i alt58 915813 674 64654 363826 314 34664 621908 930 740
Norge, Svalbard & Jan Mayen32 007220 420 35827 775191 098 48636 548231 356 111
Europa utenom Norge15 003207 466 73514 823221 330 96715 841229 951 037
Afrika1 61437 059 7181 68137 546 5571 47943 379 119
Asia4 297174 104 2374 401188 169 7794 555192 879 865
Nord- og Mellom-Amerika3 592122 050 8613 635128 998 8853 458133 961 390
Sør-Amerika1 69434 332 9431 54539 852 4631 61148 642 430
Oseania87318 828 48871920 092 6741 35329 587 802
 
Utenlandskregistrerte skip
Verden i alt51 204757 705 00252 618885 624 96760 4951 264 342 322
Norge, Svalbard & Jan Mayen10 43064 660 6718 97260 076 59810 18761 314 660
Europa utenom Norge23 966218 615 36123 945243 477 64826 357342 428 963
Afrika2 29343 133 4982 85953 879 8683 23787 570 780
Asia7 300224 907 0798 079272 602 7439 896432 868 652
Nord- og Mellom-Amerika3 912122 423 7175 145150 126 6095 976186 914 600
Sør-Amerika2 11359 153 7022 52576 771 0123 689108 513 582
Oseania1 19324 843 2241 09628 753 8331 15644 767 680

Tabell 2 
Skipsanløp etter register og kystområde

Skipsanløp etter register og kystområde1
2017
Norske og utenlandske registerNorskregistrerte skipNorskkontrollerte skip i utenlandsk register
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder125 1162 173 273 06264 621908 930 74060 4951 264 342 322
Norge, Svalbard & Jan Mayen46 735292 670 77136 548231 356 11110 18761 314 660
Scandinavia & Østersjøen unntatt Norge12 014134 948 5585 64785 435 8356 36749 512 723
Nordlige kontinentale Europa12 481181 632 9503 66355 866 6708 818125 766 280
Storbritania & Irland10 73597 951 7694 71033 009 5996 02564 942 170
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet2 97652 964 32851114 221 8422 46538 742 486
Sør-Europa mot Middelhavet3 28293 537 86593236 568 1042 35056 969 761
Svartehavet67519 465 7382458 125 23443011 340 504
Østlige Middelhav54417 472 0341546 640 98039010 831 054
Nord-Afrika1 90736 026 34150213 911 6231 40522 114 718
Vest-Afrika2 08754 718 90265813 719 6061 42940 999 296
Sør- & Øst-Afrika84737 532 49433115 329 76651622 202 728
Rødehavet32418 601 6851376 686 44218711 915 243
Persiabukta1 43380 685 20754029 205 61889351 479 589
Indiske subkontinent1 12548 912 99137614 729 72074934 183 271
Sørøst-Asia3 494143 345 7261 04637 710 8752 448105 634 851
Øst-Asia5 274234 883 4241 60863 048 9203 666171 834 504
Japan1 94675 596 07159731 233 4491 34944 362 622
Australia & Oseania2 51074 384 0951 35329 587 8021 15744 796 293
Nord-Amerika mot Stillehavet1 01037 245 60741314 712 09559722 533 512
Sør-Amerika mot Stillehavet1 00527 185 7052417 687 88576419 497 820
Sør-Amerika mot Atlanterhavet4 567136 395 3101 41242 331 8673 15594 063 443
Karibien2 07843 560 51052818 031 2451 55025 529 265
Sentral-Amerika1 55851 013 98239413 330 5811 16437 683 401
USA mot Mexicogulfen2 24275 814 5761 10234 647 6261 14041 166 950
USA mot Atlanterhavet1 41670 526 70355728 531 15585941 995 548
De store innsjøer & Canada85136 199 72041623 270 09043512 929 630
Ukjent000000

Tabell 3 
Skipsanløp etter register og kystområde, skip i NIS og NOR

Skipsanløp etter register og kystområde, skip i NIS og NOR1
2017
Norskregistrerte skipNorsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder64 621908 930 74030 320654 694 36734 301254 236 373
Norge, Svalbard & Jan Mayen36 548231 356 1115 76334 879 05930 785196 477 052
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge5 64785 435 8353 97235 246 8341 67550 189 001
Nordlige kontinentale Europa3 66355 866 6703 54255 459 047121407 623
Storbritania & Irland4 71033 009 5993 27526 997 6411 4356 011 958
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet51114 221 84243614 036 97375184 869
Sør-Europa mot Middelhavet93236 568 10490436 409 59328158 511
Svartehavet2458 125 2342378 101 007824 227
Østlige Middelhav1546 640 9801536 637 84813 132
Nord-Afrika50213 911 62349713 892 897518 726
Vest-Afrika65813 719 60663813 656 4852063 121
Sør- & Øst-Afrika33115 329 76632715 316 763413 003
Rødehavet1376 686 4421356 683 06123 381
Persiabukta54029 205 61853929 202 48613 132
Indiske subkontinent37614 729 72037314 722 19237 528
Sørøst-Asia1 04637 710 8751 03437 667 6511243 224
Øst-Asia1 60863 048 9201 60563 039 52439 396
Japan59731 233 44959531 222 069211 380
Australia & Oseania1 35329 587 8021 29729 242 72356345 079
Nord-Amerika mot Stillehavet41314 712 09538314 675 6753036 420
Sør-Amerika mot Stillehavet2417 687 8852357 635 307652 578
Sør-Amerika mot Atlanterhavet1 41242 331 8671 41242 331 86700
Karibien52818 031 24552718 020 041111 204
Sentral-Amerika39413 330 58138813 299 636630 945
USA mot Mexicogulfen1 10234 647 6261 10234 647 62600
USA mot Atlanterhavet55728 531 15555428 526 60734 548
De store innsjøer & Canada41623 270 09039723 143 75519126 335
Ukjent000000

Tabell 4 
Skipsanløp etter register og skipstype

Skipsanløp etter register og skipstype1
2017
Norske og utenlandske registerNorskregistrerte skipNorskkontrollerte skip i utenlandsk register
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle skipstyper, hele verden125 1162 173 273 06264 621908 930 74060 4951 264 342 322
 
Alle skipstyper utland78 3811 880 602 29128 073677 574 62950 3081 203 027 662
Tankskip21 975645 540 0359 634254 256 09012 341391 283 945
Bulkskip5 957219 221 9582 48269 830 1403 475149 391 818
Stykkgods-/andre tørrlastskip35 188835 837 0767 547238 329 83727 641597 507 239
Passasjerfartøy3 797117 600 6261 73978 871 8122 05838 728 814
Offshoreskip9 95452 515 3335 83830 428 5564 11622 086 777
Slepefartøy og redningsfartøy8423 651 9595322 789 327310862 632
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy6436 194 1292763 027 6923673 166 437
Annet2541 1752541 17500
 
Alle skipstyper Norge, Svalbard & Jan Mayen46 735292 670 77136 548231 356 11110 18761 314 660
Tankskip2 90128 120 4201 81314 385 9041 08813 734 516
Bulkskip2 0587 758 7091 7404 026 3663183 732 343
Stykkgods-/andre tørrlastskip20 56469 806 33312 21929 078 2438 34540 728 090
Passasjerfartøy11 550137 605 53011 514136 502 418361 103 112
Offshoreskip8 22743 533 0597 90341 854 6443241 678 415
Slepefartøy og redningsfartøy6822 805 9446622 766 6292039 315
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy6662 903 9716102 605 10256298 869
Annet87136 80587136 80500

Tabell 5 
Skipsanløp etter register og skipstype, skip i NIS og NOR

Skipsanløp etter register og skipstype, skip i NIS og NOR1
2017
Norskregistrerte skipNorsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle skipstyper hele verden64 621908 930 74030 320654 694 36734 301254 236 373
 
Alle skipstyper utland28 073677 574 62924 557619 815 3083 51657 759 321
Tankskip9 634254 256 0909 551254 114 39483141 696
Bulkskip2 48269 830 1402 15869 361 671324468 469
Stykkgods-/andre tørrlastskip7 547238 329 8377 220237 397 227327932 610
Passasjerfartøy1 73978 871 81273330 997 0051 00647 874 807
Offshoreskip5 83830 428 5564 40723 809 6641 4316 618 892
Slepefartøy og redningsfartøy5322 789 3272981 439 1112341 350 216
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy2763 027 6921902 696 23686331 456
Annet2541 175002541 175
 
Alle skipstyper Norge, Svalbard & Jan Mayen36 548231 356 1115 76334 879 05930 785196 477 052
Tankskip1 81314 385 9041 07111 457 0907422 928 814
Bulkskip1 7404 026 3661581 7621 7253 944 604
Stykkgods-/andre tørrlastskip12 21929 078 2433 76212 237 4868 45716 840 757
Passasjerfartøy11 514136 502 4183316 643 74911 183129 858 669
Offshoreskip7 90341 854 6444643 586 3027 43938 268 342
Slepefartøy og redningsfartøy6622 766 6291781 8626452 684 767
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy6102 605 102103790 8085071 814 294
Annet87136 8050087136 805

Tabell 6 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde1
2017
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder24 876673 660 4558 015226 980 66755 752905 643 409
Norge, Svalbard & Jan Mayen2 90128 120 4202 0587 758 70920 56469 806 333
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge2 93328 079 4622376 599 7286 87538 575 894
Nordlige kontinentale Europa3 74348 277 77246014 079 5467 332114 000 172
Storbritania & Irland1 69622 417 6594053 069 2514 02647 217 998
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet51414 225 6491706 458 8801 68527 077 335
Sør-Europa mot Middelhavet88823 553 5662379 462 6711 47942 616 158
Svartehavet2215 704 5781044 016 0542929 396 353
Østlige Middelhav1025 230 163592 433 6712607 944 040
Nord-Afrika45910 151 3981114 554 17482419 070 704
Vest-Afrika51537 029 303923 358 5133638 357 717
Sør- & Øst-Afrika1605 463 2211164 647 47749926 622 293
Rødehavet1336 663 14322733 96114410 871 392
Persiabukta67048 319 7771465 653 44548425 800 575
Indiske subkontinent38516 582 5732639 603 72044422 156 545
Sørøst-Asia1 82379 729 13053523 410 79674336 609 852
Øst-Asia1 80768 866 05890343 606 1252 224113 968 585
Japan3189 529 6271495 475 6791 46260 074 176
Australia & Oseania2039 427 51760919 609 93571837 653 749
Nord-Amerika mot Stillehavet1545 866 1661554 959 73861523 785 021
Sør-Amerika mot Stillehavet38910 107 1462354 594 44633511 433 160
Sør-Amerika mot Atlanterhavet1 67176 039 13848023 238 98683525 497 374
Karibien53314 383 68212380 03396519 487 181
Sentral-Amerika41510 740 480954 250 51290934 539 509
USA mot Mexicogulfen1 63756 451 8501896 732 61835011 695 895
USA mot Atlanterhavet20310 244 1711024 532 1101 06954 353 647
De store innsjøer & Canada40322 456 806713 759 8892567 031 751
Ukjent000000

Tabell 7 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NIS

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NIS1
2017
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder10 622265 571 4842 17369 443 43310 982249 634 713
Norge, Svalbard & Jan Mayen1 07111 457 0901581 7623 76212 237 486
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge1 70717 837 791421 565 0751 9076 417 704
Nordlige kontinentale Europa1 72022 272 337743 301 4781 15726 630 483
Storbritania & Irland7295 667 01117587 7804769 609 571
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet1534 601 590522 005 5271626 053 298
Sør-Europa mot Middelhavet30910 769 7061033 504 59525513 024 927
Svartehavet852 540 568561 974 633673 381 121
Østlige Middelhav312 046 338321 069 017362 410 028
Nord-Afrika3075 251 800653 113 713854 869 885
Vest-Afrika2017 680 98430997 675402 599 953
Sør- & Øst-Afrika872 577 077622 063 32116410 552 938
Rødehavet401 769 92514454 581694 391 282
Persiabukta27014 332 593551 999 02120112 716 076
Indiske subkontinent1505 686 2261474 716 171644 179 819
Sørøst-Asia52522 357 2432468 079 8461105 991 018
Øst-Asia69127 195 97134611 173 86050923 991 359
Japan1014 034 607812 415 72641324 771 736
Australia & Oseania1024 029 3132614 440 58325116 873 265
Nord-Amerika mot Stillehavet803 101 876491 717 5082549 856 291
Sør-Amerika mot Stillehavet1143 051 953561 900 902422 335 470
Sør-Amerika mot Atlanterhavet59127 799 8901675 449 2051114 530 911
Karibien2629 187 1497183 377583 080 777
Sentral-Amerika1203 211 398361 252 1431487 836 181
USA mot Mexicogulfen80023 291 9561083 572 2641687 296 755
USA mot Atlanterhavet953 914 040501 755 74239222 163 388
De store innsjøer & Canada28119 905 052267 928811 832 991
Ukjent000000

Tabell 8 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NOR

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NOR1
2017
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder8253 070 5102 0494 413 0738 78417 773 367
Norge, Svalbard & Jan Mayen7422 928 8141 7253 944 6048 45716 840 757
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge2033 893510 644182504 368
Nordlige kontinentale Europa1016 8550074199 143
Storbritania & Irland00286417 7634799 534
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet5390 94811 214624 422
Sør-Europa mot Middelhavet000025 539
Svartehavet000027 058
Østlige Middelhav000000
Nord-Afrika000012 010
Vest-Afrika000000
Sør- & Øst-Afrika000000
Rødehavet000012 010
Persiabukta000000
Indiske subkontinent000000
Sørøst-Asia000000
Øst-Asia000000
Japan0000211 380
Australia & Oseania000000
Nord-Amerika mot Stillehavet003036 42000
Sør-Amerika mot Stillehavet0000652 578
Sør-Amerika mot Atlanterhavet000000
Karibien000000
Sentral-Amerika0022 428321 584
USA mot Mexicogulfen000000
USA mot Atlanterhavet000000
De store innsjøer & Canada000012 984
Ukjent000000

Om statistikken

Statistikken beskriver trafikken med norske skip i utlandet. Med norske skip menes det norskregistrerte skip og utenlandsregistrerte skip under norsk kontroll. Fiske- og fangstbåter er ikke inkludert i tallene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Norske skip består av norskregistrerte og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip.

Skipsregister

Norge har to skipsregistre; Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). NIS ble opprettet i 1987 for å gjøre norskflagget skipsfart internasjonalt konkurransedyktig gjennom gode driftsbetingelser. Det er også åpent for at utenlandskeide skip registreres i NIS. NOR er primært begrenset til norskeide skip som opererer i norske farvann. En del skip er registrert i NOR med utenlandsk eier. EØS selskaper står fritt til å registrere i NOR. I tillegg er det gitt en del dispensjoner for eiere utenfor EØS området. Kravet til alle disse skipene er at det skal være norsk drift og norsk representant.

Anløp

Antall anløpte skip målt i en gitt tidsperiode for nærmere angitt havn. Et skip sies å ha gjort et anløp dersom skipet er innen den aktuell havns jurisdiksjon. Slik sett vil et anløp ikke alltid innebære bruk av kaianlegg.

Bruttotonn

Mål på volumet av et skips lukkede rom. Basert på kubikkmeter og ofte forkortet BT.

Dødvekt

Dødvekt er den største vekt skipet kan bære av last og beholdninger. Maksimal nyttelast er normalt 3-10 % lavere enn dødvekt pga. bunkers, vann, proviant etc.

Kystområder og verdensdel/handelsområde

Den geografiske inndeling kystområder er i henhold til standard fra Lloyds. Det er viktig å merke seg at denne inndelingen tar utgangspunkt i maritime områder i motsetning til den geografiske inndeling verdensdel/handelsområde som tar utgangspunkt i stater. En stat kan altså opptre i flere kystområder (som Russland og USA), men vil kun opptre i en verdensdel.

Kystområder

Skandinavia og Østersjøen : Grønland, Island, Færøyene, Norge, Svalbard &; Jan Mayen, Danmark, Sverige, Åland, Finland, Estland, Litauen, Latvia, Russland, Polen og Tyskland.

Nordlige kontinentale Europa : Belgia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Nederland

Storbritania og Irland : Storbritannia, Man, Irske repub.

Iberiahalvøya mot Atlanterhavet : Azorene, Kanariøyene, Spania, Madeira og Portugal

Sør-Europa mot Middelhavet : Albania, Spania, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Kroatia, Italia, Monaco, Malta, Montenegro, Serbia &; Montenegro og Slovenia

Svartehavet : Østerrike, Azerbaijan, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Georgia, Kroatia, Ungarn, Iran, Romania, Russland, Serbia &; Montenegro, Slovakia, Turkmenistan, Tyrkia og Ukraina

Østlige Middelhav : Kypros, Hellas, Israel, Libanon, Syria og Tyrkia

Nord-Afrika : Algerie, Egypt, Vest Sahara, Spania, Libya, Marokko og Tunisia

Vest-Afrika : Angola, Benin, Elfenbenkysten, Kamerun, Dem. Rep. Kongo, Kongo Brazzaville, Cape Verde, Gabon, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Liberia, Mauritania, Nigeria, Senegal, St. Helena, Sierra Leone, Sao Tome &; Principe og Togo

Sør- &; Øst-Afrika : Kerguelen Islands, Comoros, Djibouti, Kenya, Madagaskar, Mozambique, Mauritius, Mayotte, Namibia, Reunion, Somalia, Seychellene, Tanzania, Uganda, Yemen og Sør-Afrika

Rødehavet : Egypt, Eritrea, Etiopia, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Sudan og Jemen

Persiabukta : For. Arab. Emirater, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabia

Indiske subkontinent : Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldivene, Myanmar (Burma) og Pakistan

Sørøst-Asia : Brunei, Kina, Christmas Islands, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Øst Timor

Øst-Asia : Kina, Kambodsja, Sør-Korea, Laos, Mongolia, Korea, Russland, Taiwan, Vietnam

Japan : Japan

Australia og Oseania : Amerikansk Samoa, Antarktis, Australia, Chile, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Marshalløyene, Nord Marienene, Ny Kaledonia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Fransk Polynesia, Salomonøyene, Tahiti, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis &; Futuna og Samoa

Nord-Amerika mot Stillehavet : Canada og De forente stater

Sør-Amerika mot Stillehavet : Chile, Columbia, Ecuador og Peru

Sør-Amerika mot Atlanterhavet : Aruba, Nederlandske Antiller, Argentina, Bolivia, Brasil, Columbia, Falklands øyene, Storbritannia, Fransk Guyana, Guyana, Nederland, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay og Venezuela

Karibien : Anguilla, Nederlandske Antiller, Antigua &; Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Caymanøyene, Dominica, Den dom. Republikk, Guadeloupe, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Kitts og Nevis, ST. Lucia, Montserrat, Martinique, Puerto Rico, Trinidad &; Tobago, De forente stater, St. Vincent &; Grenadines og Jomfruøyene (Britisk og Amerikansk)

Sentralamerika : Belize, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama og El Salvador

USA mot Mexicogulfen : De forente stater

USA mot Atlanterhavet : Bermuda og De forente stater

De store innsjøer og Canada : Canada, St. Pierre &; Miquelon og De forente stater

Standard klassifikasjoner

Skipsgrupperinger brukt frem til og med 2006 er tankskip som omfatter gass, kjemikalie tank, oljetank, bulk/olje, malm/olje; tørrlastskip som omfatter stykkgods, container, stykkgods/containere, roro/containere, roro, bilskip, bulk, kjøle- og fryseskip; passasjerskip som omfatter passasjer, ferger, passasjer/roro, cruise; og offshoreskip som omfatter supply og standby skip, ankerhåndteringsskip. For mer informasjon om skipsgrupperinger se Tabell 8 Norske skips anløp, antall skip og bruttotonn etter skipstype .

Skipsgrupperingen brukt fra og med statistikkåret 2007 ( Standard for skipstyper ) er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med bransjeorganisasjoner.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Havn

Hyppighet og aktualitet

Publisering er årlig. Frigivning er senest seks måneder etter utgangen av det året som statistikken beskriver.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om enheter (skip, havner og eiere) langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å beskrive trafikken med norske skip i utlandet. Med norske skip menes det norskregistrerte skip og utenlandsregistrerte skip under norsk kontroll.

Statistikken bygger på registerdata fra Lloyd's Marine Intelligence Unit. Frem til og med 2006 dekket statistikken skip over 1 000 bruttotonn i skipsgrupperingene tankskip, tørrlastskip, passasjer- og cruiseskip, offshorefartøy og spesialskip og hjelpefartøy. Flere skipstyper er tatt med i tallene for 2002 sammenlignet med tidligere undersøkelser. Dette påvirker imidlertid sammenlignbarheten i liten grad. Tilsvarende undersøkelser ble foretatt i 1990, 1994, 1998 og 2001. Fra og med 2007 er en ny skipsgruppering anvendt. Denne skipsgrupperingen er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med bransjeorganisasjoner.

Anløpsundersøkelsene fra 1990, 1994 og 1998 er beskrevet nærmere i henholdsvis NOS (Norges Offisielle Statistikk) Sjøfart 1991, NOS Sjøfart 1994 og NOS Sjøfart 1998.

Dekningen er utvidet fra og med 2011. Lloyd har i denne årgangen supplert den tradisjonelle datafangsten med AIS data.

Brukere og bruksområder

Nasjonalregnskapet, næringsorganisasjoner og andre aktører i næringen. Data brukes aktivt i andre statistikker på seksjonen.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Havnestatistikken viser lastet og losset mengde i norske havner.

Handelsflåten, norskregistrerte skip gir en oversikt over norskregistrerte skip.

Godsstrømmer på norskekysten 2007 gir en oversikt over godsstrømmer fra til norge og mellom norske havner

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken hentes inn fra Lloyd's Marine Intelligence Unit, som registrerer data om bevegelser av skip mellom havner. Omfanget av undersøkelsen er alle norske skip slik det defineres av Lloyd's. Inkluderer alle anløp, i havner der Lloyd's har agenter, hvor skipet er registrert med norsk eier direkte eller indirekte samt norskregistrerte skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Fra og med 1998 er skip registrert i utenlandske registre men kontrollert av norske foretak tatt med. Fra 2002 er anløp av norske havner tatt med. Skip i ordinær rutefart er ikke med i statistikken.

Kun skip over 1 000 bruttotonn er tatt med i publiseringen..

Fiske- og fangstfartøy er ikke tatt med.

Datakilder og utvalg

Dataene er levert av Lloyd's Marine Intelligence Unit i henhold til avtale med SSB.

Data i registeruttaket betraktes som en totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Lloyd's Marine Intelligence Unit har agenter i eller i nærheten av havnene som registrerer anløp.

Fra og med 2011 har Lloyds tatt i bruk AIS data.

Tallene er kontrollert mot tidligere perioder på aggregert nivå. Kontroll og editering på observasjonsnivå gjøres kun dersom variabler mangler nødvendig logisk sammenheng mot andre variabler.

Nettotonnasje og dødvekt er beregnet for de skip der dette mangler. Beregningen gjøres med utgangspunkt i forholdet mellom bruttotonn og nettotonn/dødvekt hos sammenlignbare fartøy.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er ikke publisert tall for norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip fra før 1998.

Tall for anløp av norske havner er med for første gang i 2002.

Det er tatt med flere skipstyper i tallene for 2002 enn tidligere, men dette påvirker sammenlignbarheten i liten grad.

Fra og med 2007 er det tatt i bruk en ny skipsgruppering. Skipstypene er fordelt på skipsgrupper etter Standard for skipstyper 2008 . For skipsgruppen tankskip er den vesentligste endringen den at kombinasjonsskip av typen bulk-/oljetank nå er å finne hos skipsgruppen bulkskip . De skipstyper som tidliger var klassifisert som tørrlastskip er nå fordelt på bulkskip og stykkgods-/andre tørrlast skip . Skipsgruppen passasjerfartøy er i hovedsak uendret mens skipstyper som tidliger var under spesialskip og hjelpefartøy og offshoreskip nå er å finne i offshoreskip , slepefartøy og redningsfartøy og spesialfartøy og hjelpefartøy .

Lloyds begynt å bruke AIS data i slutten av 2010 som et tillegg til observasjoner fra agenter i havnene. Endringen gir et brudd i tidsserien mellom 2010 og 2011. Endringen innebærer:

  1. bedre dekning på havn (flere havner er nå beskrevet),
  2. bedre dekning på mindre skipsstørrelser (dette er av mindre betydning iom at vi kutter på 1 000 bt),
  3. bedre dekning på lokaltrafikk og på skipstypene ferger, offshore, slep og fiskefartøy

Samtidig med den utvidede datafangsten for 2011 ble samtlige statistikkbanktabeller redesignet. Føgelig ble tidsserien 2004-2010 lastet på nytt. På grunn av dette er det små avvik mellom tall i statistikkbank og vedleggstabeller fra før 2011.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del observasjoner mangler verdi for flaggstat, eierforhold og anløpsland. Anløp der anløpsland ikke er spesifisert er ikke fordelt geografisk med mindre anløpshavn gir informasjon om dette. Mangler observasjoner verdi for flaggstat og/eller eierforhold, utelates de fra populasjonen av norskregistrerte og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip.

Data er betraktet som en fulltelling selv om det under kontroll og analyse er avdekket feil i form av underdekning. Disse feil er ikke korrigert.

Underdekningen, manglende registreringer, som er kjent er:

  • De store innsjøer i Nord-Amerika
  • Passasjertransport i linjefart som utenriksfergene mellom Norge og utlandet samt all passasjertrafikk langs norskekysten.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt