Driftsresultatet for næringen økte med 3,2 milliarder, til 15,4 milliarder i 2019, viser statistikken Driftsundersøkelse for sjøfart. Det har vært en positiv utvikling fra 2018, med økte fraktinntekter for nesten alle skipstyper. Driftsmarginen lå på 10,4 prosent i 2019, mot 8,6 prosent i 2018.

Økning for stykkgods-/andre tørrlastskip

Stykkgods-/andre tørrlastskip økte sine fraktinntekter med snaut 9,7 milliarder fra 2018 til 2019. Det er en generell oppgang i 2019 men oppgangen i denne kategorien er desidert størst.

Stabilt for innenriks sjøfart

Det er stort sett ikke noen forandring når det gjelder omsetningen for foretak i Innenriks sjøfart består av foretak i tre næringsundergrupper: ‘innenlandske kystruter med passasjerer’, ‘innenriks sjøfart med gods’ og ‘kysttrafikk ellers med passasjerer’. som i 2019 var 13,9 milliarder. Dette tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent i forhold til 2018.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år¹

¹ Bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorarer.

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

¹ SSB Standard for skipstype 2008. ² Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.