14894_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/skipinne/hvert-4-aar
14894
Flest dager til sjøs for offshore supply
statistikk
2008-01-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
skipinne, Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt), offshore supply, bilferjer, passasjertransport, godstransport, slepefartøyer, driftskostnader, utseilt distanseSjøtransport, Transport og reiseliv
true

Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)2006

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Flest dager til sjøs for offshore supply

Fartøyene innenfor offshore supply hadde i gjennomsnitt 345 dager i inntektsgivende fart i 2006. For slepe- og redningsfartøy var det tilsvarende tallet på 292 dager, mens bilferger og stykkgodsskip hadde henholdsvis 321 og 276 dager i inntektsgivende fart.

Gjennomsnittlig dager i inntektsgivende fart per fartøy, etter fartøysgruppe

15,5 milliarder kroner med nærsjø- og innenriksfart

Tankskip, som inkluderer olje-, kjemi- og gasstankskip, hadde 243 dager i inntektsgivende fart. For bulkskip var tallet 235 dager. Det lave tallet i passasjertransport på 185 dager, skyldes at små cruise- og charterbåter langs kysten også inngår i denne fartøysgruppen. Dessuten er mange av disse båtene stort sett i drift om sommeren.

Bilfergene seiler lengst

Utseilt distanse var klart høyest hos fartøysgruppen bilferger med totalt 10,2 millioner nautiske mil tilbakelagt i 2006. Dernest fulgte passasjerfartøyene med 6,2 millioner nautiske mil og stykkgodsskip med 3,8 millioner nautiske mil.

Offshore supply og slepefartøy dominerer

Målt i omsetning var den største fartøysgruppen offshore supply med 4,3 milliarder kroner i omsetning. Offshore supply og slepebåter hadde en samlet omsetning på 5,4 milliarder kroner som utgjorde 40 prosent av den total omsetningen innenfor nærsjø- og innenriksfart. Bilferger og passasjerskip hadde en omsetning på henholdsvis 3,6 og 3,4 milliarder kroner.

Mannskap største kostnadspost

Summert over alle fartøysgrupper utgjorde mannskapskostnadene den største utgiftsposten med 37 prosent av totale kostnader i 2006. Andelen varierte noe mellom fartøysgruppene, og var naturlig nok lavere der kostnadene på leie av skip med mannskap var høy. Dette gjaldt spesielt bulkskip og stykkgodsskip. Andre store kostnadsposter er drivstoff og avskrivninger som i populasjonen totalt utgjorde henholdsvis 14 og 13 prosent av totalt oppgitte kostnader.

Om omsetning og estimering

Omsetningen er inklusive offentlig kjøp. Dette gjør seg sterkt gjeldende innenfor fartøysgruppene passasjerskip og bilferger og medfører et avvik mot omsetning rapportert i Strukturstatistikk for transport og kommunikasjon 2006.

Det er ulike opplegg for estimering og oppblåsning av driftsvariable og inntekts-/kostnadsvariable. Dette betyr at driftsdata og finansiell data ikke er direkte sammenlignbare.

Tabeller: