Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kollektivtrafikk

Skrå bakgrunn med infografikk

Strekning reist kollektivt. 2019

  • 1 Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.
  • 2 Inkluderer ikke bilferger og Hurtigruten.
Kilde

Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken
¹Tallene for båt inkluderer ikke bilferger. Se helt nederst på siden for tall for bilferger.

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss,Tog,Trikk og bane,Båt¹

¹Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
Elektriske busser
Strekning reist med buss

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Tog

Antall reiser med tog
Strekning reist med tog
¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Trikk og bane

Reiser med trikk og bane
Strekning reist med trikk og bane

Båt

Reiser med båt
Strekning reist med båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.

Bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som inneholder informasjon om bruken av bilferger.

Alle faktasider