Kollektivtrafikk

Fakta om kollektivtrafikk

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken
Ikon av transportnett
Reiser i kollektivtrafikken
2022
626
millioner reiser
15,3 % fra ti år før
Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

¹Tallene for båt inkluderer ikke bilferger. Se helt nederst på siden for tall for bilferger.
Buss,Tog,Trikk og bane,Båt¹

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss
2023
6 590
millioner kroner
25,1 % fra året før
Tog
2023
6 682
millioner kroner
12,5 % fra året før
Trikk og bane
2023
1 964
millioner kroner
6,7 % fra året før
Båt¹
2023
603
millioner kroner
7,4 % fra året før

¹ Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Artikkel / 26. november 2019
Ulik prisutvikling for passasjertransport

Prisutviklingen for passasjertransport på bane holder seg stabil, samtidig som passasjertransport på vei og sjø har blitt relativt dyrere de siste ti årene. Flytransport har derimot blitt relativt billigere. Det har også vært lav prisvekst på biler, og drivstoff har heller ikke blitt relativt dyrere i perioden.

Kollektivreiser per innbygger

Artikkel / 31. oktober 2019
Mer kollektive byer

I Bergen er antallet kollektivreiser doblet siden 2010, og også i andre byer har økningen vært kraftig. Bileierne i våre største byer kjører samtidig mindre enn tidligere, og i stadig økende grad med elbil.

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser
ikon av flere busspassasjerer
Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser
2022
12,1
%
1,7 prosentpoeng fra ti år før

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
Ikon av buss
Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
2023
61,6
%
-0,2 prosentpoeng fra året før
Reiser med buss per innbygger. Utvalgte byområder.

Elektriske busser
Ikon av elektrisk buss
Elektriske busser
2023
1 415
busser
575 busser fra året før
Andel skoleelever som får skoleskyss

Strekning reist med buss
Ikon av vei i solnedgang
Strekning reist med buss
2023
3,80
milliarder passasjerkilometer¹
15,8 % fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Tog

Antall reiser med tog
ikon av bygning
Antall reiser med tog
2023
78
millioner togreiser
0,6 % fra fem år før
Strekning reist med tog

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.
19. september 2019
Mindre utslipp fra togtransport

Utslippene av CO2 fra transport med jernbane har blitt redusert med 25 prosent fra 2010 til 2017. Samtidig blir det fraktet flere passasjerer og mer gods på norske skinner enn noen gang.

Trikk og bane

Reiser med trikk og bane
Ikon av buss
Reiser med trikk og bane
2023
185
millioner reiser
-2,3 % fra fem år før
Strekning reist med trikk og bane

Båt

Reiser med båt
Ikon av skip
Reiser med båt
2023
10,7
millioner båtreiser
-7,5 % fra fem år før
Strekning reist med båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.

Bilferge

Reiser med bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som har informasjon om bruken av bilferger.