Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kollektivtrafikk

Skrå bakgrunn med infografikk

Strekning reist kollektivt. 2020

  • 1 Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.
  • 2 Inkluderer ikke bilferger og Hurtigruten.
Kilde

Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
Elektriske busser
Strekning reist med buss

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Trikk og bane

Reiser med trikk og bane

Strekning reist med trikk og bane

Båt

Reiser med båt

Strekning reist med båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.

Bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som har informasjon om bruken av bilferger.

Alle faktasider