Banner med bilde og tittel

Dekorbilde for faktaside kollektivtrafikk
Fakta om

Kollektivtrafikk

Skrå bakgrunn med infografikk

Strekning reist kollektivt. 2019

  • 1 Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.
  • 2 Inkluderer ikke bilferger og Hurtigruten.
Kilde

Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

¹Tallene for båt inkluderer ikke bilferger. Se helt nederst på siden for tall for bilferger.

Billettinntekter i kollektivtrafikken

¹Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Tog

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Trikk og bane

Båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.

Bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som inneholder informasjon om bruken av bilferger.