Registrerte kjøretøy

07832: Registrerte kjøretøy, etter kjøretøygruppe og merke (K) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

merke Velg minst en verdi

Totalt 975 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2018
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5415
aww@ssb.no

Måleenhet
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskap:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Beltemotorsykler:
kjøretøy
Tilhengere:
kjøretøy
Referansetid
Personbiler:
31.12.
Busser:
31.12.
Varebiler:
31.12.
Lastebiler:
31.12.
Kombinerte biler:
31.12.
Traktorer:
31.12.
Motorredskap:
31.12.
Mopeder:
31.12.
Lette motorsykler:
31.12.
Tunge motorsykler:
31.12.
Beltemotorsykler:
31.12.
Tilhengere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken