Nedgangen skjedde på tross av at det ble 103 300 flere el- og hybridbiler i 2023 sammenliknet med 2022. Det ble nemlig 132 526 færre bensin- og dieselbiler i samme periode.

– Nedgangen kan sees i sammenheng med lavere nybilsalg og økt bileksport fra Norge. Dårligere privatøkonomi førte til utsettelse av bilkjøp hos mange og derfor færre førstegangsregistrerte personbiler. Dessuten gjør svak norsk krone det attraktivt å eksportere biler fra Norge, sier seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i Statistisk sentralbyrå.

Eksport av personbiler fra Norge ble omtrent doblet fra 2022 til 2023, fra nesten 20 000 til over 40 000 biler. I samme periode falt antall førstegangsregistrerte personbiler med nesten en tredjedel, fra 192 829 til 130 973 biler.

Figur 1. Registrerte personbiler etter drivstoff. 2022-2023.

Størst nedgang i Oslo

Med unntak av Agder og Rogaland ble det færre registrerte personbiler i alle fylker. Oslo hadde størst nedgang med 17 731 færre registrerte personbiler (5,8 prosent) i 2023 sammenliknet med 2022, etterfulgt av Viken (3 921 biler, 0,5 prosent) og Vestland (3 107 biler, 1 prosent).

Figur 2. Prosentvis endring i antall registrerte personbiler etter fylke. 2022-2023.