Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05522: Biler vraket mot pant (F) 1999 - 2023

Jan Sulavik, Statistisk sentralbyrå
+47 411 80 181
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.04.2024 08:00
Bilbestand 31. desember:
biler
Biler vraket mot pant, i alt:
biler
Personbiler vraket mot pant:
biler
Varebiler vraket mot pant:
biler
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Bilbestand 31. desember:
Utgangen av året
Biler vraket mot pant, i alt:
I løpet av året
Personbiler vraket mot pant:
I løpet av året
Varebiler vraket mot pant:
I løpet av året
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
I løpet av året
Varebiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
I løpet av året
Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
I løpet av året
Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år):
I løpet av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter personbiler og varebiler. Omfatter ikke ambulanser. Fra og med 2002 er ikke Svalbard inkludert i Troms fylke. Bileiers bostedsfylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.