Bilparken

Til toppen

05522: Biler vraket mot pant (F) 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter personbiler og varebiler. Omfatter ikke ambulanser. Fra og med 2002 er ikke Svalbard inkludert i Troms fylke. Bileiers bostedsfylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Personbiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år)

Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.

Varebiler, gjennomsnittsalder ved vraking (år)

Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.