Tallene illustrerer et tydelig skifte i den norske bilparken mot mer miljøvennlige alternativer. Elbiler har blitt stadig mer populære gjennom regjeringens tiltak og teknologiske fremskritt. Dette er effekter som har gitt forbrukerne insentiv til å velge fornybare alternativ over bensin- og dieseldrevne biler.