Samlet kjørelengde for personbiler i Norge i 2023 var 35 675,7 millioner kilometer, en økning på 1 prosent fra 2022. Fordelt på antall biler ga det en gjennomsnittlig kjørelengde per bil på 11 274 kilometer. Det er en økning på 1,6 prosent fra året før. Kartet viser hvor i Norge det kjøres lengst per bil.

Gjennomsnittlig kjørelengde per personbil, etter kommune. 2023
Kartdata: Kartverket