Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Alle overnattingsbedrifter
08401: Alle overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (2005M01 - 2017M10)
09374: Alle overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter overnattingsmåte og gjestene sitt bustadland (2010M01 - 2017M10)
Hotell
03614: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (F) (1985M01 - 2017M10)
08339: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom. Årlege tal (F) (1985 - 2016)
08344: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Komne gjester, etter gjestene sitt bustadland (F) (1985M01 - 2017M10)
08402: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (1985M01 - 2017M10)
08403: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet (F) (1986M01 - 2017M10)
06212: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Utleigde rom (F) (1985M01 - 2017M10)
03615: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning (1 000 kr) (F) (1992M01 - 2017M10)
03616: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom (F) (1985M01 - 2017M10)
06211: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning per tilgjengeleg rom og omsetning. Hittil i år (kr) (F) (1992M01 - 2017M10)
03706: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Hittil i år (F) (1986M01 - 2017M10)
Campingplassar
03618: Campingplassar. Kapasitet (F) (1998M01 - 2017M10)
08353: Campingplassar. Kapasitet. Årlege tal (F) (1998 - 2016)
08404: Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (2005M01 - 2017M10)
08405: Campingplassar. Overnattingar, etter overnattingsmåte (F) (2005M01 - 2017M10)
05444: Campingplassar. Sesongkontraktar (F) (2005M01 - 2017M10)
Hyttegrender
03622: Hyttegrender. Kapasitet (F) (1998M01 - 2017M10)
08352: Hyttegrender. Kapasitet. Årlege tal (F) (1998 - 2016)
08406: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (2009M01 - 2017M10)
Vandrarheimar
08407: Vandrarheimar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (1999M01 - 2017M10)
Avslutta tidsserier
03620: Campingplassar. Sesongkontraktar (avslutta serie) (1998M01 - 2005M01)
03619: Campingplassar. Overnattingar, etter overnattingsmåte (avslutta serie) (1998M01 - 2005M01)
03722: Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) (1998M01 - 2005M01)
03621: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) (1998M01 - 2005M01)
05441: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (avslutta serie) (2005M01 - 2011M07)
08095: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08096: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08097: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08098: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Utleigde rom (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08099: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08100: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Hittil i år (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)
08102: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning og losjiomsetning per tilgjengeleg rom. Hittil i år (avslutta serie) (2010M01 - 2013M02)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken