Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13157: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Nøkkelindikatorar per reiselivsregion 2016M01 - 2023M12

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
Boyd Oyier, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 54
31.01.2024 08:00
Omsetning per overnatting:
kr
Omsetning per gjest:
kr
Disponible romdøgn:
antall
Opphaldstid per gjest:
antall
Opphaldstid for nordmenn:
antall
Opphaldstid for utlendingar:
antall
Overnattingar per solgte rom:
antall
Omsetning per overnatting:
Slutten av månaden
Omsetning per gjest:
Slutten av månaden
Disponible romdøgn:
Slutten av månaden
Opphaldstid per gjest:
Slutten av månaden
Opphaldstid for nordmenn:
Slutten av månaden
Opphaldstid for utlendingar:
Slutten av månaden
Overnattingar per solgte rom:
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 96

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30101 Haldenkanalen , 30102 Mosseregion , 30103 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 67

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal frå 2020 og bakover inneheld ein stor mengde variablar som er reberekna. Ettersom at dei er på eit lite geografisk nivå, kan det innehalde mindre feil og difor gje ulogiske tal. Dette gjeld ikkje frå 2021 og vidare. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.