Reiseliv

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Hotella var tilbake til normalen i november

Hotellovernattingar i november 2021 var meir enn dobla i høve til november året før, og var på same nivå som før pandemien. Det er lite truleg at denne trenden vil halde fram etter at norske myndigheiter igjen innførde omfattande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset 7. desember.

Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer i 2020

I 2020 var nesten 2,5 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall fra Eurostat. Dette er en sterk nedgang fra 2019, med nesten 1,5 millioner færre overnattinger.

Overnattinger formidlet via delingsplattformer

Informasjon om delingsøkonomi - tjenester som formidles gjennom digitale plattformer, og dens betydning for ulike næringer har lenge vært etterspurt. For første gang har Statistisk sentralbyrå (SSB) fått tilgang til tredjepartsopplysninger fra alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom i Norge.

Fleire overnattingar enn før pandemien

Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

Rekordmange Norgesreiser i 3. kvartal

I 3. kvartal 2021 dro nordmenn på 7,3 millioner reiser i Norge. Det er det høyeste antallet som noen gang er målt i reiseundersøkelsen. Utenlandsturer økte også mye sammenlignet med 2020, men var fortsatt langt unna nivåene fra før pandemien.

Nesten like mange overnattingar som før pandemien i september

Talet på overnattingar i september auka med 44 prosent samanlikna med september 2020. Ei kraftig auke i hotellovernattingar i forbindelse med kurs og konferansar bidrog til oppgangen.

Nordmenn hadde rekordmange overnattingar på hotell i august

For fyrste gong syner statistikken over 2 millionar norske hotellovernattingar i august. Men framleis mangla det over 1 million utanlandske overnattingar samanlikna med før pandemien.

Rekord for overnattingar i juli

Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Mange overnattingar på hotell og framleis auke i norske overnattingar på campingplassar og andre utleigeeiningar var årsaka til dette.

Kraftig økning i innenlandsreiser

I 2. kvartal i år dro nordmenn på rekordmange reiser i Norge. Til sammen dro vi på omtrent 5,5 millioner reiser og hele 5,3 millioner av disse var i Norge. Dette er en økning på 50 prosent i innenlandsreiser sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Sterk vekst i norske overnattingar

Det var ein kraftig vekst i talet for norske overnattingar i juni i år, samanlikna med juni i fjor. Juni var i år som i fjor, prega av lettelsar av restriksjonar som gjorde det mulig for fleire nordmenn å reise. Det er berre ved to tidlegare år, der har SSB registrert fleire norske overnattingar i juni, som tyder på at nordmenn brukte denne muligheita til å reise meir.

Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer

I 2019 var det litt over 4 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall hentet inn fra Eurostat. Dette er tall som tidligere ikke har vært tilgjengelige, og markerer således en milepæl i målinger av delingsøkonomien og dens omfang.

Få overnattingar samanlikna med før pandemien

Mai var nok ein månad med få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder. Sjølv om overnattingane auka samanlikna med mai i fjor, var det langt unna det som var normalen for mai før koronapandemien.

Framleis få overnattingar

Det var nok ein månad med historisk få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i april. Sjølv om overnattingar var meir enn dobla samanlikna med april i fjor, var det under halvparten av det som var i april 2019.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet reiseliv.

faktasider