Til toppen

06211: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning per tilgjengeleg rom og omsetning. Hittil i år (kr) (F) (avslutta serie) 1992M01 - 2019M12

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valgt 1 av totalt 336

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tal for mai 2014 blei retta 9. juli 2014.
Tal for juni 2016 blei retta 2. septermber 2016.
Tal for juni 2018 blei retta 7. september 2018.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken