Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06211: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning per tilgjengeleg rom og omsetning. Hittil i år (kr) (F) (avslutta serie) 1992M01 - 2019M12

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
01.02.2020 08:00
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom:
kr
Losjiomsetning:
kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år:
kr
Losjiomsetning, hittil i år:
kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom:
Hittil i år
Losjiomsetning:
Hittil i år
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år:
Hittil i år
Losjiomsetning, hittil i år:
Hittil i år
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valgt 1 av totalt 336

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.