08095: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.04.2013
Kontakt
Britt Helen Hagerud Aulie, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 387
brh@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Senger:
senger
Rom:
rom
Referansetid
Bedrifter:
Slutten av måneden
Senger:
Slutten av måneden
Rom:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for mai 2010 er oppdatert 21. november 2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken