Overnattingar

Til toppen

08096: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 38

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 76

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Summerte tall trenger nødvendigvis ikke stemme med tilsvarende tall publisert i Dagens Statistikk. Tall for mai 2010 er oppdatert 21. november 2011.