Overnattingar

Til toppen

13100: Fritidsbustadsformidling (tidlegare hytteformidlarar). Overnattingar, etter landsdel og gjestene sitt bustadland 2020M01 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 74

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Navnet fritidsboligformidlere erstatter gammelt navn hytteformidling. Statistikken dekker fortsatt overnatting på private hytter/hus. F.o.m. 2020 omfatter denne statistikken flere bedrifter og derfor flere overnattinger sammenlignet med 2019 og tidligere.