05441: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (avslutta serie) 2005M01 - 2011M07
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

bustadland

Totalt 75 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 77 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.09.2011
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Britt Helen Hagerud Aulie, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 387
brh@ssb.no

Renate Borsheim, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5042
rbo@ssb.no

Måleenhet
Overnattingar:
overnattingar
Referansetid
Overnattingar:
Slutten av kvar månad
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken