Overnattingar

Til toppen

03615: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1992M01 - 2019M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valgt 1 av totalt 336

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Summerte tall trenger nødvendigvis ikke stemme med tilsvarende tall publisert i Dagens Statistikk. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.