Til toppen
03614: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (F) (avslutta serie) 1985M01 - 2019M12
Sist endret
31.01.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Senger:
senger
Rom:
rom
Referansetid
Bedrifter:
Slutten av månaden
Senger:
Slutten av månaden
Rom:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 420 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tal for juni 2016 blei retta 2. septermber 2016.
Tal for april - juli 2017 for Svalbard blei retta 4. januar 2018.
Tal for juni 2018 blei retta 7. september 2018.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken