03722: Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

bustadland

Totalt 75 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 85 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.02.2006
Kontakt
Arild Krogh, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 390
akr@ssb.no

Måleenhet
Overnattingar:
overnattingar
Referansetid
Overnattingar:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken