08344: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Komne gjester, etter gjestene sitt bustadland (F) 1985M01 - 2019M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

bustadland

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 416 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.10.2019
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 344
kaa@ssb.no

Måleenhet
Komne gjester:
personar
Referansetid
Komne gjester:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tal for juni 2016 blei retta 2. septermber 2016.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken