Til toppen

08098: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Utleigde rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for mai 2010 er oppdatert 21. november 2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken