Overnattingar

Til toppen

03621: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 85

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 76

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overnattingstala for 2004 kan ikkje direkte samanliknast med 2003 på grunn av omklassifisering av overnattingsstader og endring i rapporteringsmåtane. Summerte tall trenger nødvendigvis ikke stemme med tilsvarende tall publisert i Dagens Statistikk.