Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03621: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
09.02.2006 10:00
Overnattingar:
overnattingar
Overnattingar:
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 85

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 76

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overnattingstala for 2004 kan ikkje direkte samanliknast med 2003 på grunn av omklassifisering av overnattingsstader og endring i rapporteringsmåtane. Summerte tall trenger nødvendigvis ikke stemme med tilsvarende tall publisert i Dagens Statistikk.

bustadland

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.