Overnattingar

Til toppen

12895: Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (K) 2020M01 - 2021M11

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 278

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 76

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inntil 4 nabokommuner er slått sammen for å kunne publisere tall for alle kommuner.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

måned

2021M01

Tall for kommunene 1160, 1856+1857, 3038, 3450+3452, 3819, 5424 er rettet 24.3.2021.