08339: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom. Årlege tal (F) (avslutta serie) 1985 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.02.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Maksimalt tal på senger:
senger
Gjennomsnittleg tal på senger:
senger
Maksimalt tal på rom:
rom
Gjennomsnittleg tal på rom:
rom
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Maksimalt tal på senger:
31.12.
Gjennomsnittleg tal på senger:
31.12.
Maksimalt tal på rom:
31.12.
Gjennomsnittleg tal på rom:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken