Avfall frå hushalda

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05456: I. Avfall og renovasjon - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
05458: I. Avfall og renovasjon - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06404: I. Avfall og renovasjon - kvalitet (K) (2006 - 2016)
10131: I. Avfall og renovasjon - Økonomi, grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
10132: I. Avfall og renovasjon - Renovasjonsordninger, grunnlagsdata (K) (2002 - 2016)
10133: I. Avfall og renovasjon - Mengder (justert for grovavfall og næringsavfall), grunnlagsdata (K) (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
05639: Hushaldsavfall, etter handsaming (1 000 tonn) (avslutta serie) (1992 - 2004)
05627: Hushaldsavfall utsortert til attvinning, etter materiale (tonn) (avslutta serie) (1992 - 2004)
05626: Innbyggjarar som bur i kommunar med tilbod om henteordning for kjeldesortert avfall, etter materialtype (prosent) (F) (avslutta serie) (2002 - 2004)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken